Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Informácie odboru krízového riadenia


Vedúci odboru Ing. Miroslav SevaldOkresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(10. poschodie, kanc.číslo 1003)

Telefón 0961 24 5940, mobil: 0905 780 860
Fax 0961 24 5949

Kontakty na zamestnancov odboru krízového riadenia

Náplň činností odboru krízového riadenia (PDF, 244 kB)

Analýza územia okresu Nové Mesto nad Váhom z hľadiska možných mimoriadnych udalostí (PDF, 665 kB)

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z § 15 a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  (PDF, 2 MB)

 

NOVÉ: 

Príkaz riaditeľa č. 02/2020 na dodržiavanie opatrení týkajúcich sa zamedzenia šírenia nákazy koronavírusu - NsP Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 443 kB)

Nové inforgrafiky z tímu ŠPDTP - COVID-19. 

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2020. (PDF, 151 kB)

Výsledková listina okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ (PDF, 135 kB)

P R O P O Z Í C I E   okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 250 kB)

V Y H L Á S E N I E   výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesńového volania 112 a civilnej ochrany". (PDF, 176 kB)

Z Á V Ä Z N Á  P R I H L Á Š K A   na Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. (PDF, 251 kB)

 

 

Archív