Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Informácie odboru obrany štátu

Odbor obrany štátu

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082345
Fax 051/7082359

Mgr. Magdaléna Pištejová, poverená vedením odboru

kanc. č. 518
Telefón 051/7082345
Fax 051/7082359

Ing. Juraj Šoška

kanc. č. 519
Telefón 051/7082320

Božena Medvecká

kanc. č. 519
Telefón 051/7082348

Tatiana Hromiáková

kanc. č. 516
Telefón 051/7082347

Ing. Július Demko

kanc. č. 517
Telefón 051/7082343