Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Informácie odboru opravných prostriedkov

Odbor opravných prostriedkov

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082203

JUDr. Róbert Baran, vedúci odboru

kanc. 214
Telefón 051/7082203

Referát vnútorných vecí

JUDr. Monika Smoleňová, PhD.

kanc. 209
Telefón 051/7082232

Mgr. Patrícia Hrubá

kanc. 209
Telefón 051/7082232

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

JUDr. Stanislava Liptáková

kanc. 215
Telefón 051/7082117

Mgr. Angela Melníková

kanc. 215
Telefón 051/7082438

Referát starostlivosti o životné prostredie

JUDr. Zuzana Lukáčová, PhD.

kanc. 216
Telefón 051/7082357

Mgr. Dorota Rokošná

kanc. 216
Telefón 051/7082357

Pozemkový referát

Ing. Michal Lieskovský

kanc. 212
Telefón 051/7082272

Ing. Mgr. Kvetoslava Hamarčáková

kanc. 213
Telefón 051/7082302

Ing. Matúš Minčák

kanc. 212
Telefón 051/7082278

JUDr. Eva Polakovičová, LL.M.

kanc. 213
Telefón 051/7082399

JUDr. Martin Eštočák

kanc. 212
Telefón 051/7082268

Ing. Dušan Šafran

kanc. 218
Telefón 051/7082341

Referát lesného hospodárstva

Ing. Jozef Bučko

kanc. 219
Telefón 051/7082336

Ing. Anton Filip

kanc. 219
Telefón 051/7082336

Ing. Jana Lelková

kanc. 219
Telefón 051/7082336

Ing. Peter Mochňák

kanc. 219
Telefón 051/7082336

Ing. Pavol Madzin

kanc. 218
Telefón 051/7082341

Referát katastra nehnuteľností

JUDr. Svetlana Lukáčová

kanc. 217
Telefón 051/7082300

JUDr. Martina Haganová

kanc. 216
Telefón 051/7082357

JUDr. Martin Dráč

kanc. 217
Telefón 051/7082300