Dnes je 31. júl 2014, Štvrtok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English
 
Preskočiť na obsah
Okresné úrady
 
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Organizačné pokyny k priebehu EČ a PFIČ MS: Pokyny pre predsedov škol. a predmet. MK, Pokyny pre školských koordinátorov, Pokyny pre administrátorov, Pokyny na hodnotenie úloh EČ a PFIČ a vzory vyplnených odpoveď. hárkov sú zverejnené na webe NÚCEM
Maturita 2014 - Základné informácie (368,5 kB) pdf
Maturita 2014 - Informácie pre vých. poradcov, tr. učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyuč. jazykom slovenským (154,4 kB) pdf
Maturita 2014 - Informácie pre vých. poradcov, tr. učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyuč. jazykom ukrajinským (152,5 kB) pdf
Maturita 2014 - Informácie pre vých. poradcov, tr. učiteľov, rodičov a žiakov SOŠ a konzervatória s vyuč. jazykom slovenským (362,8 kB) pdf
Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií pre rok 2014 (89,1 kB) pdf
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 157/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. (30,7 kB) pdf
Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a k opravným skúškam externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky - nové znenie (4,4 MB) pdf
Usmernenie k vyplňovaniu vysvedčení o MS - náhrada MS z cudzieho jazyka (33,2 kB) rtf
Zákon č. 125/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon (27,5 kB) pdf