Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2018, Streda
 

Informácie odboru všeobecnej vnútornej správy

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082221
Fax 051/7082433

Pracovisko Sabinov

Námestie slobody 85, Sabinov
Telefón 051/4880340

JUDr. Eugen Longauer, vedúci odboru

kanc. 303
Telefón 051/7082222
Fax 051/7082433

Bc. Zuzana Talarovičová

sekretariát vedúceho odboru, kanc. 304
Telefón 051/7082221

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Mgr. Branislav Mičieta, vedúci oddelenia

kanc. 309
Telefón 051/7082229
Fax 051/7082433

Mgr. Martin Čontofalský

kanc. 311
Telefón 051/7082271

Bc. Beáta Kolesárová

kanc. 311
Telefón 051/7082270

Ing. Mária Šimčíková

kanc. 328
Telefón 051/7082284

Mgr. Žofia Triščová

štátne občianstvo a matrika, kanc. 328
Telefón 051/7082276
Fax 051/7082276

Mgr. Zuzana Tinková

štátne občianstvo a matrika, kanc. 310
Telefón 051/7082275

Ing. Ľubica Nováková

štátne občianstvo a matrika, kanc. 310
Telefón 051/7082273

Oddelenie priestupkov

Mgr. Danka Gačová, vedúca oddelenia

kanc. 305
Telefón 051/7082285

Bc. Marcel Adamkovič

kanc. 308
Telefón 051/7082280

Bc. Mária Červeňáková

OÚ Sabinov kanc. 113
Telefón 051/4880340

Mgr. Andrea Gmitterová

kanc. 302
Telefón 051/7082282

JUDr. Jana Harčárová

kanc. 307
Telefón 051/7082283

Mgr. Valéria Kuchčáková

kanc. 301
Telefón 051/7082287

Bc. Richard Kundrík

kanc. 306
Telefón 051/7082392

JUDr. František Ondrej

OÚ Sabinov, kanc. 113
Telefón 051/4880340

Mgr. Alena Homolová

kanc. 302
Telefón 051/7082282

JUDr. Ján Kmec

kanc. 308
Telefón 051/7082280

Mgr. Eva Raticová

kanc. 306
Telefón 051/7082392

Bc. Mária Maťufková

kanc. 301
Telefón 051/7082287

JUDr. Monika Smoleňová, PhD.

kanc. 307
Telefón 051/7082283

JUDr. Ingrid Hanudeľová

kanc. 302
Telefón 051/7082282