Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Informácie odboru výstavby a bytovej politiky

Odbor výstavby a bytovej politiky

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082358
Fax 051/7732663

Ing. Andrea Marcinková, vedúca odboru

kanc. 409
Telefón 051/7082340
Fax 051/7732663

Mgr. Ivana Fečová

kanc.409
Telefón 051/7082358
Fax 051/7732663

Oddelenie územného plánovania

Ing. Janka Dobiašová, vedúca oddelenia

kanc. 403
Telefón 051/7082451
Fax 051/7732663

Ing. Marián Barilla

kanc. 403
Telefón 051/7082344

Ing. Eva Zajacová

kanc. 403
Telefón 051/7082344

Ing. Jaroslav Kamenický

kanc. 427
Telefón 051/7082350

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Ing. Božena Vargová, vedúca oddelenia

kanc. 402
Telefón 051/7082334
Fax 051/7732663

JUDr. Lívia Janková

kanc. 407
Telefón 051/7082356

Mgr. Alena Futášová

kanc. 408
Telefón 051/7082312

Ing. Peter Bochňa

kanc. 427
Telefón 051/7082350

Ing. Martina Kručayová

kanc. 408
Telefón 051/7082216

JUDr. Tomáš Bandura

kanc. 407
Telefón 051/7082356

Mgr. Richard Klučár

kanc. 408
Telefón 051/7082216

Ing. Dominika Čechová

kanc. 401
Telefón 051/7082445

JUDr. Martina Kočišová

kanc. 401
Telefón 051/7082445

JUDr. Zuzana Bondarenková

kanc. 427
Telefón 051/7082350

Oddelenie bytovej politiky

Ing. Ladislav Matisko, vedúci oddelenia

kanc. 406
Telefón 051/7082352
Fax 051/7732663

Ing. Anton Katriňák

kanc. 405
Telefón 051/7082342

Ing. Alexej Turek

kanc. 405
Telefón 051/7082342

Ing. arch. Vladimír Želinský

kanc. 405
Telefón 051/7082342