Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Informácie pre občanov

 

Aktuálne oznamy Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou na úradnej tabuli OÚ

 

Postup samosprávy pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

- Zhrnutie základných informácií k zákonu č. 546/2010 Z.z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (DOC, 44 kB)

Vzory tlačív pre zverejňovanie zmlúv a ich dodatkov v Obchodnom vestníku spolu s poučením pre ich vypĺňanie:

- Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy a iné subjekty (XLS, 64 kB)
- Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy a iné subjekty (XLS, 56 kB)


Uvedené dokumenty, ako i ďalšie informácie týkajúce sa zverejňovania zmlúv samospráv a iných subjektov zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky