Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2020, utorok
 

Ing. Ján Ferenc

Náplň činnosti odboru  |  ZEP zamestnancov odboru živnostenského podnikania

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od:     25. marca 2019  10:58:01 UTC
Dátum platnosti do:     24. marca 2020  10:58:01 UTC

Poznámka:                  Pracovník je oprávnený podpisovať nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie o ukončení podnikania
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je
  obmedzené alebo zakázané
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • výpis zo živnostenského registra - verejný
 • výpis zo živnostenského registra - neverejný
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri