Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2020, sobota
 

Ing. Pavol Pém - 2013-14

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od:  4. apríla 2013; 10:04:16
Dátum platnosti do:  4. apríla 2014; 10:04:16
Poznámka: Pracovník je oprávnený podpisovať v zastúpení vedúcej odboru živnostenského podnikania nasledovné dokumenty:
- výpis zo živnostenského registra verejný a neverejný
- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- návrh na zápis do obchodného registra
- žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov