Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 
Verejná správa / Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Trenčiansky kraj / Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom / Certifikáty platné 2017-2019

Ing. Pavol Pém - 2017-18

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od:  28. marca 2017 17:53:39
Dátum platnosti do:  28. marca 2018 17:53:39
Poznámka: Zamestnanec je oprávnený podpisovať v zastúpení vedúcej odboru živnostenského podnikania nasledovné dokumenty:
- výpis zo živnostenského registra verejný a neverejný
- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- návrh na zápis do obchodného registra
- žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov