Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Írska republika

  1. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení víz (výmena nót Praha, 12. apríla 1991)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 295/1991
    - nadobudnutie platnosti: 12. apríla 1991