Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Islandská republika

  1. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Islandskej Republiky o zrušení vízovej povinnosti (výmena nót Reykjavik, 12. júla 1990 a Praha, 13. júla 1990) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 123/1991 
    - nadobudnutie platnosti: 15. júla 1990