Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2018, Utorok
 

Jazdi bezpečne

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Názov projektu:  JAZDI BEZPEČNE

 Cieľ projektu: 

-          zvýšenie právneho vedomia detí,

-          podnietiť u detí uvedomenie si  zodpovednosti za svoje konanie,

-          prevencia viktimácie,

-          vštepovať u detí  základné zásady správania sa na ulici a bezpečnej jazdy na bicykli,

-          dopravná výchova

 

Charakteristika projekt  

     Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom nepôsobí len ako represívny orgán, no venuje sa tiež prevencii. V rámci preventívnych aktivít sú organizované rôzne prednášky, besedy,   súťaže a tiež ukážky z policajnej práce pre  deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl. Práca s deťmi v oblasti prevencie  je veľmi dôležitá a nemala by sa vykonávať  len v jednorázových akciách, no mal by to byť proces dlhodobý.  Pre dosiahnutie čo najefektívnejšieho výsledku   pri práci s deťmi  nie je vhodné používať výlučne  mentorovanie a učenie príkazom, dôležitý je aj osobný kontakt s deťmi a ich vizuálny kontakt s problematikou. Medzi obľúbené aktivity  žiakov prvého stupňa základných škôl patrí jazda na bicykli a  práve z uvedeného dôvodu a tiež vzhľadom na skutočnosť, že účastníci cestnej premávky od 10 roku svojho veku môžu samostatne jazdiť na bicykli na cestách,  mali by byť dostatočne poučení o tom, ako sa majú správať na ulici a  na ceste, aké nástrahy ulica aj cesta  pre ne prináša. Na základe vyššie uvedených skutočností Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom spracovalo preventívny projekt zameraný na dopravnú výchovu a za účelom čo najefektívnejšieho dopadu projektu  spolupracujeme s mestom Žiar nad Hronom,  ktoré projekt finančne podporilo. Taktiež sa budeme venovať  prevencii viktimácie. Po ukončení projektu všetky zúčastnené deti obdržia  propagačné predmety k danej problematike. 

Adresát projektu:

Projekt je určený žiakom 4. ročníka základných škôl v meste Žiar nad Hronom.

 

Subjekty spolupracujúce pri realizácii projektu:

MsÚ Žiar nad Hronom

Centrum voľného času Žiar nad Hronom

základné školy v meste Žiar nad Hronom 

 

Autor projektu:

kpt. Mgr. Jana Šmondrková

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom