Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Jemenská ľudová demokratická republika

  1. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty (Aden, 14. septembra 1981) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 45/1982 
    - nadobudnutie platnosti: 15. apríla 1982
    - od 13. septembra 1990 dohoda platí pre celé územie Jemenskej republiky.