Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Schválenie vykonania projektu PU JPU Lipovník, lok. Podjárčie – rozhodnutie (211,1 kB) pdf
Protokol o vyhodnotení súhlasov s návrhom zásad pre umiestnenie nových pozemkov JPU Lipovník, lok. Podjárčie (173,1 kB) pdf
Nariadenie vykonania projektu JPU Lipovník, lok. Podjárčie (236,6 kB) pdf
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní JPU Lipovník, lok. Podjárčie – príloha (292,3 kB) pdf
Schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestnovacieho a vytyčovacieho plánu JPU Lipovník, lok.Podjárčie (166,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - zverejnenie projektu JPU Lipovník, lok. Podjárčie - rozdeľovací plán (229,9 kB) pdf
Verejná vyhláška - zverejnenie projektu JPU Lipovník, lok. Podjárčie - rozdeľovací plán - príloha (69,9 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania k.ú. Lipovník, lokalita Podjárčie (122,2 kB) pdf
Návrh stanov združenia účastníkov JPÚ v k.ú. Lipovník, lokalita Podjárčie (596,8 kB) pdf
Oznámenie - verejná vyhláška + návrh stanov JPÚ Lipovník lokalita Podjárčie (357,7 kB) pdf
Rozhodnutie o ustanovení znalca (426,7 kB) pdf
Verejná vyhláška „Zverejnenie registra pôvodného stavu JPU Lipovník, lok. Podjárčie“ (489,9 kB) pdf
Verejná vyhláška „Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - JPU Lipovník, lok. Podjárčie“ (583,3 kB) pdf
Rozhodnutie-schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia JPU Lipovník, lok. Podjárčie (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška schválenie registra pôvodného stavu JPU Lipovník, lok. Podjárčie (1,0 MB) pdf
Povolenie jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Lipovník, lok. Podjárčie (179,0 kB) pdf
Oprava rozhodnutia JPU Lipovník lok. Podjarčie (736,8 kB) pdf
Verejná vyhláška: Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov JPU Lipovník, lok. Pojdárčie (3,1 MB) pdf
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav, kat. úz. Lipovník, lokalita Podjárčie (161,7 kB) pdf