Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Schválenie vykonania projektu JPU Tvrdomestice (179,6 kB) pdf
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (239,6 kB) pdf
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie - príloha (262,0 kB) pdf
Schválenie vykonania projektu PU JPU Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie- rozhodnutie (176,4 kB) pdf
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - verejná vyhláška (153,2 kB) pdf
Protokol o vyhodnotení súhlasov s návrhom zásad umiestňovania nových pozemkov JPU Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (214,0 kB) pdf
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt JPÚ kat. úz. Tvrdomestice, lok. Horné Záhumnie strana 1 (53,3 kB) pdf
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt JPÚ kat. úz. Tvrdomestice, lok. Horné Záhumnie strana 2 (56,5 kB) pdf
Verejná vyhláška oznámenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt JPÚ kat.úz. Tvrdomestice, lok. Horné Záhumnie (359,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - zverejnenie návrhu zásad umiestňovania nových pozemkov JPU Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (194,0 kB) pdf
Záznam z pracovného stretnutia predstavenstva – prerokovanie návrhu „Zásad umiestnenia nových pozemkov" JPU Tvrdomestice, lok. Horné Záhumnie konanej dňa 12.6.2019 o 10:00 hod. v priestoroch OcÚ Tvrdomestice (316,6 kB) pdf
Záznam z prejednania návrhu zásad umiestňovania nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v kat. území Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie - zo dňa 30.05.2019 o 15:30 hod. (352,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (428,1 kB) pdf
Plnomocenstvo (134,7 kB) pdf
Rozhodnutie - povolenie pozemkových úprav v k.ú. Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (1,4 MB) pdf
Návrh stanov JPÚ Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (150,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU (332,4 kB) pdf
Stanovy ZUPU JPÚ Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (150,7 kB) pdf
Zápisnica ustanovujúce ZUPU JPÚ Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (910,4 kB) pdf
Rozhodnutie – ustanovenie znalca JPU Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (708,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - register pôvodného stavu (253,2 kB) pdf
Verejná vyhláška zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (298,9 kB) pdf
Rozhodnutie – schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia JPU Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (536,8 kB) pdf