Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Kambodžské kráľovstvo

  1. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a osobitných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty (Praha, 19. novembra 1980) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 43/1981 
    - nadobudnutie platnosti: 17. januára 1982