Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o nariadení projektu JPU Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (1,6 MB) pdf
Predpokladaný obvod projektu JPU Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (1,4 MB) pdf
Anketový lístok - prehlásenie JPÚ Hrušovany (51,2 kB) rtf
Pozemkové úpravy - informačný leták JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (118,5 kB) pdf
Prieskum záujmu vlastníkov pozemkov o vykonanie pozemkových úprav v k. ú. Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (818,3 kB) pdf
Záznam z prezentácie pripravovaných pozemkových úprav v kat. území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej - zo dňa 10.11.2016 o 16:00 hod. (257,3 kB) pdf
Správa o posúdení dôvodov na konanie jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (765,1 kB) pdf
Záznam z vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonaného v rámci prípravného konania v kat. území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (542,1 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení projektu JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (1,8 MB) pdf
Príloha rozhodnutia o nariadení JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (1,3 MB) pdf
Pozvánka - ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (585,8 kB) pdf
Navrhované stanovy JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (142,7 kB) pdf
Prezenčná listina z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ Hrušovany (1,1 MB) pdf
Stanovy ZUPU JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (144,1 kB) pdf
Uznesenie zo ZUPU 1_2017 (135,8 kB) pdf
Zápisnica ustanovujúce ZUPU JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (2,8 MB) pdf