Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Zamestnanci odboru

JUDr. Ivan Šamudovský

vedúci odboru
Telefón 041/733 5922

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5947

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Ing. Anna Štrengerová

vedúca referátu
Telefón 041/733 5960

Ing. Milan Turčák

Telefón 041/733 5970

Ing. Petra Veveričíková

Telefón 041/733 5950

Ing. Daniela Veselovská

Telefón 041/733 5954

Bc. Adriana Hucíková

Telefón 041/733 5955

Ing. Monika Ozániková

Telefón 041/733 5964

Ing. Eva Grochalová

Telefón 041/733 5953

Bc. Gabriela Šeligová

Telefón 041/733 5957

Ing. Viktória Štefková

Telefón 041/733 5958

Bc. Peter Dávidík

Telefón 041/733 5951

Ing. Eva Púčková

Telefón 041/733 5715

Referát technicko-informačný

Ing. Jana Matysová

vedúca referátu
Telefón 041/733 5948

Ing. Diana Šusteková

Telefón 041/733 5952

Mgr. Beáta Kapšová

Telefón 041/733 5951

Ing. Božena Harvancová

Telefón 041/733 5956

Dana Gallová

Telefón 041/733 5961

Ing. Martina Gulášová

Telefón 041/733 5963

Ing. Monika Matúšková

Telefón 041/733 5962

Ing. Anna Kašiarová

Telefón 041/733 5972

Alena Ciranová

Telefón 041/733 5975

Marta Čerňanová

Telefón 041/733 5974

Ladislav Rybárik

Telefón 041/733 5713

Mária Hrošovská

Telefón 041/733 5973

Bc. Eleonóra Onofrejová

Telefón 041/733 5712

Eva Trzubová

Telefón 041/733 5959

Erika Randová

Telefón 041/733 5714

Mária Chupáčová

Telefón 041/733 5971

Ing. Jana Cisáriková

Telefón 041/733 5953

archív štátnej dokumentácie

Telefón 041/733 5976

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Andrea Chebeňová

zastupujúca vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5929

JUDr. Helena Ščambová

Telefón 041/733 5927

Jana Smidová

Telefón 041/733 5943

Viera Filová

Telefón 041/733 5934

Mária Drábiková

Telefón 041/733 5933

Ľudmila Jacková

Telefón 041/733 5936

Ľubica Priečková

Telefón 041/733 5941

Alžbeta Mičuchová

Telefón 041/733 5939

Monika Linetová

Telefón 041/733 5938

Bc. Ľubomíra Husárová

Telefón 041/733 5935

Mgr. Mária Kubíková

Telefón 041/733 5924

Danka Oščiatková

Telefón 041/733 5940

Alena Višňovská

Telefón 041/733 5944

Ľubica Adamcová

Telefón 041/733 5931

Ing. Miroslava Štaffenová

Telefón 041/733 5928

Mgr. Andrea Chebeňová

Telefón 041/733 5929

Ing. Helena Gregová

Telefón 041/733 5923

Bc. Anna Hadačová

Telefón 041/733 5932

Mgr. Juraj Lúčan

Telefón 041/733 5925

Mária Rožánková

Telefón 041/733 5942

Ľubomíra Kavecká

Telefón 041/733 5937

Lenka Novosadová

Telefón 041/733 5919

Mgr. Eva Oreničová

Telefón 041/733 5920

Mgr. Veronika Bieliková Koššová

Telefón 041/733 5930

Ivana Feketíková

Telefón 041/733 5920

Ing. Martina Trháčová

Telefón 041/733 5926

Bc. Monika Sobolová

Telefón 041/733 5911

Oddelenie registratúry

Tumová Jana

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5912

Viera Koňušíková

Telefón 041/733 5711

Jana Lišková

Telefón 041/733 5914

Mgr. Ivana Machovičová

Telefón 041//733 5913

Mgr. Tatiana Konečná

Telefón 041/733 5915

Terézia Bieliková

Telefón 041/733 5916

Mgr. Dana Micenková

Telefón 041/733 5911