Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru

JUDr. Ivan Šamudovský

vedúci odboru
Telefón 041/733 5910

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5947

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Ing. Anna Štrengerová

vedúca referátu
Telefón 041/733 5960

Ing. Milan Turčák

Telefón 041/733 5970

Ing. Monika Ozániková

Telefón 041/733 5964

Bc. Gabriela Šeligová

Telefón 041/733 5957

Bc. Peter Dávidík

Telefón 041/733 5959

Ing. Eva Púčková

Telefón 041/733 5958

Ing. Martina Gulášová

Telefón 041/733 5963

Ing. Katarína Trbušková

Telefón 041/733 5952

Bc. Eleonóra Onofrejová

Telefón 041/733 5712

Referát technicko-informačný

Ing. Jana Matysová

vedúca referátu
Telefón 041/733 5948

Ing. Božena Harvancová

Telefón 041/733 5956

Dana Gallová

Telefón 041/733 5949

Ing. Monika Matúšková

Telefón 041/733 5962

Ing. Anna Kašiarová

Telefón 041/733 5972

Mária Hrošovská

Telefón 041/733 5973

Ing. Jana Cisáriková

Telefón 041/733 5953

archív štátnej dokumentácie

Telefón 041/733 5976

KC 4 poskytovanie informácií

Telefón 041/733 5713

KC 5 geodeti

Telefón 041/733 5714

KC 6 geodeti

Telefón 041/733 5915

Bc. Božena Olšiaková

Telefón 041/733 5949

Ing. Eva Lučaníková

Telefón 041/73305951

Ing. Eva Grochalová

Telefón 041/733 5953

Ing. Daniela Veselovská

Telefón 041/733 5954

Bc. Adriana Hucíková

Telefón 041/733 5955

Bibiána Hanus

Telefón 041/733 5714

Eva Trzubová

Telefón 041/733 5971

Mgr. Lenka Pálajová

Telefón 041/733 5915

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Mária Kubíková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5921

Jana Smidová

Telefón 041/733 5943

Viera Filová

Telefón 041/733 5934

Mária Drábiková

Telefón 041/733 5933

Alžbeta Mičuchová

Telefón 041/733 5939

Bc. Ľubomíra Husárová

Telefón 041/733 5935

Danka Oščiatková

Telefón 041/733 5940

Alena Višňovská

Telefón 041/733 5944

Ing. Miroslava Štaffenová

Telefón 041/733 5928

Mgr. Andrea Chebeňová

Telefón 041/733 5929

Ing. Helena Gregová

Telefón 041/733 5923

Bc. Anna Hadačová

Telefón 041/733 5932

Mgr. Juraj Lúčan

Telefón 041/733 5925

Ľubomíra Kavecká

Telefón 041/733 5937

Mgr. Veronika Bieliková Koššová

Telefón 041/733 5930

Ing. Martina Trháčová

Telefón 041/733 5926

Bc. Monika Sobolová

Telefón 041/733 5931

Drahomíra Pialová

Telefón 041/733 5936

Mgr. Beáta Kapšová

Telefón 041/733 5941

Monika Linetová

Telefón 041/7335938

Mgr. Radoslava Knapcová

JUDr. Erika Deáková

Telefón 041/733 5927

JUDr. Katarína Radenová

Telefón 041/7335922

JUDr. Mgr. Lenka Šutaríková LL.M.

Telefón 041/733 5924

Bc. Dana Zaťková

Ing. Milan Cibula

Mgr. Eva Oreničová

Mgr. Alena Vicenová

Telefón 041/733 5924

Mgr. Marcela Ihnátová MBA

Telefón 041/733 5920

Mgr. Martin Králik

Ing. Andrea Stupárková

Oddelenie registratúry

Tumová Jana

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5912

Viera Koňušíková

podateľňa KC 1
Telefón 041/733 5711

Jana Lišková

Telefón 041/733 5914

Mgr. Ivana Machovičová

Telefón 041//733 5913

Mgr. Tatiana Konečná

Telefón 041/733 5915

Terézia Bieliková

Telefón 041/733 5916

Mgr. Dana Micenková

Telefón 041/733 5911

podateľňa KC 2

Telefón 041/733 710

Erika Randová

Telefón 041/733 5974