Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

Katastrálny odbor

Ing. Peter Krajčík

Vedúci odboru
Telefón 038/281 95 00; 038/543 32 11

Monika Gerši

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 01; 038/543 32 10

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Zuzana Belianská

vedúca oddelenia
Telefón 038/281 95 02; 038/543 32 20


Ing. Eva Hazuchová PhD.

Odborný radca
Telefón 038/281 95 19; 038/543 32 17

Ing. Martin Lisák

Samostatný radca
Telefón 038/310 04 14; 038/543 33 54

Ing. Juraj Röhman

Samostatný radca
Telefón 038/281 95 12; 038/543 32 28

Ing. Andrea Hippíková

Samostatný radca
Telefón 038/281 95 09; 038/543 32 24

Anna Králová

Radca
Telefón 038/281 95 06; 038/543 32 31

Vladimír Niko

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 20; 038/543 32 32

Mária Bačová

Hlavný referent
Telefón 038/310 04 17; 038/543 33 56

Ing. Simona Cabajová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 09; 038/543 32 24

Janka Melušová

Pozemková kniha
Telefón 038/281 95 06; 038/543 32 31

Anton Svitok

Odborný referent - špecialista
Telefón 038/281 95 04; 038/543 32 32

Ing. Mária Jamrichová

samostatný radca
Telefón 038/2819513, 038/5433222

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Alžbeta Dajčarová

Vedúca oddelenia
Telefón 038/281 95 03; 038/543 32 25

JUDr. Eva Varényiová

Odborný radca
Telefón 038/281 95 10; 038/543 32 26

Kristína Šišková

Hlavný referent
Telefón 038/3100419, 038/5433249

Jana Domčeková

Radca
Telefón 038/310 04 18; 038/543 33 50

Ľubica Langová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 14; 038/543 32 27

Miriam Niková

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 14; 038/543 32 27

Viera Schottertová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 12; 038/543 32 28

Zdenka Štefanová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 11; 038/543 32 21

Ing. Jana Bujnová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 19; 038/543 32 17

Ing. Dagmar Kačíreková

Samostatný radca
Telefón 038/281 95 07; 038/543 32 29

Mgr. Sandra Pazallová

odborný radca
Telefón 038/281 95 13; 038/543 32 22

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]