Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Katastrálny odbor

Sídlo odboru:

Štefánikova 2157/20                            

909 01  Skalica

 

Úradné hodiny:

Po  8:00 – 15:00

Ut   8:00 – 15:00

St   8:00 – 17:00

Št   8:00 - 15:00

Pi   8:00 – 14:00

 

Podateľňa katastrálneho odboru :

číslo telefónu : 0961 15 5859

Poskytovanie informácií KN :

číslo telefónu : 0961 15 5836

                     0961 15 5838 

Poskytovanie informácií geodetom:

číslo telefónu : 0961 15 5837

vedúci odboru

Ing. Vladimír Kovalčík

0961 15 5830

0917 947 657

vladimir.kovalcik@skgeodesy.sk

  

oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

vedúci oddelenia

Ing. Peter Ružička

0961 15 5833

peter.ruzicka@skgeodesy.sk

 

oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

vedúci oddelenia

JUDr. Silvia Mišová

0961 15 5834

silvia.misova@skgeodesy.sk