Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Trenčianska cesta 1237/46, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/2817221, e-mail: skBNrsk@skgeodesy.sk
Fax 038/7601300

 

 Zamestnanci odboru: