Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Informácie katastrálneho odboru


Vedúca odboru Mgr. Marcela Smolinská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36,915 41 Nové Mesto nad Váhom
(6. poschodie, kanc. číslo 610)

Telefón 032 2817 270, mobil: 0918 996 712
Fax 0961 24 5909

Vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií Ing. Beáta Múčková

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 275

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam JUDr. Zdenka Polonská

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 274

Poskytovanie informácií vyhotoviteľom geodetických a kartografických prác Ing. Miklánková Jana

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 275

 

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Náplň činností na katastrálnom odbore (PDF, 153 kB)

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NÁLEŽISTOSTI NÁVRHU NA ZAČATIE KATASTRÁLNEHO KONANIA (PDF, 215 kB)

 

Návrh na začatie katastrálneho konania - univerzálne tlačivo (PDF, 324 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Podolie zo dňa 15.10.2019 - číslo konania: V 2884/2019. (PDF, 450 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lúka zo dňa 11.10.2019 - číslo konania: V 2850/2019. (PDF, 323 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 9.10.2019 - číslo konania: V 2815/2019. (PDF, 306 kB)


R O Z H O D N U T I E    o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Stará Turá zo dňa 15.10.2019 - číslo konania: V 2902/2019.
(PDF, 295 kB)


R O Z H O D N U T I E   o   povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území TRENČIANSKE BOHUSLAVICE zo dňa 11.10.2019 - číslo vkladu: V 2882/2019, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 306 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území STARÁ TURÁ zo dňa 09.10.2019 - číslo konania: V 2861/2019.
(PDF, 1 MB)


"R O Z H O D N U T I E   o   zastavení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Bošáca zo dňa 4.10.2019 - číslo konania: V-3560/2018", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území VAĎOVCE zo dňa 07.10.2019 - číslo konania: V 2820/2019.
(PDF, 2 MB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území VAĎOVCE zo dňa 04.10.2019 - číslo vkladu: V 2405/2019.
(PDF, 437 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území VAĎOVCE zo dňa 04.10.2019 - číslo vkladu: V 2404/2019.
(PDF, 408 kB)


R O Z H O D N U T I E    o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 03.10.2019 - číslo konania: V 2751/2019.
(PDF, 807 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 30.09.2019 - číslo konania: V 2733/2019.
(PDF, 348 kB)