Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2019, Pondelok
 

Informácie katastrálneho odboru


Vedúca odboru Mgr. Marcela Smolinská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36,915 41 Nové Mesto nad Váhom
(6. poschodie, kanc. číslo 610)

Telefón 032/2817 270, mobil: 0918 996 712

Vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií Ing. Beáta Múčková

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032/2817 275

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam JUDr. Zdenka Polonská

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032/2817 274

Poskytovanie informácií vyhotoviteľom geodetických a kartografických prác Ing. Miklánková Jana

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032/2817 275

 

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Náplň činností na katastrálnom odbore (PDF, 153 kB)

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NÁLEŽISTOSTI NÁVRHU NA ZAČATIE KATASTRÁLNEHO KONANIA (PDF, 215 kB)

 

Návrh na začatie katastrálneho konania - univerzálne tlačivo (PDF, 324 kB)

 

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 11.06.2019 - číslo konania: V 568/2019. (PDF, 309 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo dňa 18.06.2019 - číslo konania: V 854/2019. (PDF, 485 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nová Ves nad Váhom zo dňa 14.06.2019 - číslo vkladu: V1279/2019. (PDF, 309 kB) 

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území STARÁ TURÁ zo dňa 12.06.2019 - číslo vkladu: V 1717/2019. (PDF, 384 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E  o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území KOČOVCE zo dňa 07.06.2019 - číslo vkladu: V 997/2019 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 376 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území MORAVSKÉ LIESKOVÉ zo dňa 05.06.2019 - číslo vkladu: V 564/2019. (PDF, 340 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E  o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÉ MESTO NAD VÁHOM zo dňa 06.06.2019 - číslo vkladu: V 1651/2019 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 419 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÉ MESTO NAD VÁHOM zo dňa 06.05.2019 - číslo konania: V 3689/2018. (PDF, 635 kB)