Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. august 2019, sobota
 

Informácie katastrálneho odboru


Vedúca odboru Mgr. Marcela Smolinská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36,915 41 Nové Mesto nad Váhom
(6. poschodie, kanc. číslo 610)

Telefón 032 2817 270, mobil: 0918 996 712
Fax 0961 24 5909

Vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií Ing. Beáta Múčková

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 275

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam JUDr. Zdenka Polonská

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 274

Poskytovanie informácií vyhotoviteľom geodetických a kartografických prác Ing. Miklánková Jana

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 275

 

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Náplň činností na katastrálnom odbore (PDF, 153 kB)

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NÁLEŽISTOSTI NÁVRHU NA ZAČATIE KATASTRÁLNEHO KONANIA (PDF, 215 kB)

 

Návrh na začatie katastrálneho konania - univerzálne tlačivo (PDF, 324 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E  -  o  povolení  vkladu  vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území STARÁ LEHOTA zo dňa 13.08.2019 - číslo vkladu: V 1890/2019 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 314 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E  -  o  povolení  vkladu  vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území STARÁ TURÁ zo dňa 12.08.2019 - číslo vkladu: V 2351/2019 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 353 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   - o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Kálnica zo dňa 1.08.2019 - číslo vkladu V 1422/2019. (PDF, 337 kB)

 

R O Z H O D N U T I E  - o prerušení vkladu zo dňa 31.07.2019 - číslo vkladu V 3689/2018-2. (PDF, 931 kB)

 

R O Z H O D N U T I E  -  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území  Lubina zo dňa 07.08.2019 - číslo konania: V 1838/2019. (PDF, 303 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o  povolení vkladu  zo dňa 30.07.2019 - číslo vkladu: V1418/2019 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 332 kB)

 

V R Á T E N I E   dokladov zo dňa 05.08.2019 - číslo vkladu: V 403/2019. (PDF, 135 kB)