Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Katastrálny odbor

Vedúci odboru Ing. Marian Both

Katastrálny odbor

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 034/2817 260 mobil: +421 908 480 560
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Zuzana Molecová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 262
Fax 034/6212 031

Ing. Oľga Galandáková

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, vedúca
Telefón 034/2817 265
Fax 034/6212 031

Bc. Marek Pritula

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5721
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Vrbová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

JUDr. Veronika Jaroščiaková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, vedúca
Telefón 034/2817 268
Fax 034/6212 031

Ing. Eva Garajová

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5701
Fax 034/6212 031

Nataša Fašáneková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 266
Fax 034/6212 031

Katarína Vrbová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Ľudmila Boorová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Bc. Danica Hrubá

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 0961 24 5700
Fax 034 6212 031

JUDr. Jana Husárová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 268
Fax 034/6212 031

 

Náplň činností katastrálneho odboru

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území  Brestovec zo dňa 29.09.2020 - číslo konania V 1391/2020.


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Brezová pod Bradlom zo dňa 24.09.23020 - číslo konania V 1213/2020.


R O Z H O D N U T I E    o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území  Hrašné zo dňa 24.09.2020 - číslo konania V 1343/2020.


R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území  Hrašné zo dňa 22.09.2020 - číslo konania V 1297/2020.


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vrbovce zo dňa 16.092020 - číslo konania V 1273/2020.


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vrbovce zo dňa 14.09.2020 - číslo konania V-1260/2020.


R O Z H O D N U T I E  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Poriadie zo dňa 14.09.2020 - číslo konania V-1283/2020.


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Stará Myjava zo dňa 10.09.2020 - číslo konania: V-1228/2020.


R O Z H O D N U T I E   -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 994/2020 v katastrálnom území Poriadie.


R O Z H O D N U T I E   -  prerušenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. k. V 1213/2020.


R O Z H O D N U T I E   -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č.V 1172/2020 v katastrálnom území Vrbovce.


R O Z H O D N U T I E   -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti č. V 1087/2020 v katastrálnom území Rudník.R O Z H O D N U T I E   -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti č. V 892/2020 v katastrálnom území Vrbovce.