Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Katastrálny odbor

Od 1. 10. 2020 platí nová webová stránka Okresného úradu Partizánske -  Nová webová stránka.

Sídlo výkonu práce

Námestie SNP 151/6, Partizánske
Telefón 038/2817291, 038/2817893
Fax 038/7490951

Katastrálny odbor

Ing. Oľga Barániková - vedúca odboru

E-mail: olga.baranikova@skgeodesy.sk, olga.baranikova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 90
Fax 038 / 749 09 51

Oddelenie technickej dokumentácie a poskytovanie informácii

Ing. Renáta Černaiová - vedúca oddelenia

E-mail: renata.cernaiova@skgeodesy.sk, renata.cernaiova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 96

Martina Straková

E-mail: martina.strakova@skgeodesy.sk, martina.strakova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 92

Ing. Rudolf Švercel

E-mail: rudolf.svercel@skgeodesy.sk, rudolf.svercel@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 97

Emília Molnárová

E-mail: emilia.molnarova@skgeodesy.sk, emilia.molnarova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 97

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Lýdia Kluváneková - vedúca oddelenia

E-mail: lydia.kluvanekova@skgeodesy.sk, lydia.kluvanekova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 98

Ing. Edita Sovová

E-mail: edita.sovova@skgeodesy.sk, edita.sovova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 95

Gertrúda Petrusová

E-mail: gerta.petrusova@skgeodesy.sk, gertruda.petrusova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 99

Silvia Furiková

E-mail: silvia.furikova@skgeodesy.sk, silvia.furikova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 92

Marcela Záhumenská

E-mail: marcela.zahumenska@skgeodesy.sk, marcela.zahumenska@minv.sk
Telefón 038 / 281 73 00

Mgr. Bc. ALexandra Klampáriková

E-mail: alexandra.klamparikova@skgeodesy.sk, alexandra.klamparikova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 91

Mgr. Eva Štefániková

E-mail: eva.stefanikova@skgeodesy.sk, eva.stefanikova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 94

Petra Tóthová

E-mail: petra.tothova@skgeodesy.sk, petra.tothova2@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 91

Marta Francová

E-mail: marta.francova@skgeodesy.sk, marta.francova@minv.sk
Telefón 038 / 281 73 00

Zoznam právnych predpisov na úseku katastra nehnuteľností (PDF, 139 kB)

Sadzobník správnych poplatkov katastrálneho odboru (PDF, 233 kB)

Náplň činnosti katastrálneho odboru (PDF, 266 kB)