Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2017, Štvrtok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Platanova alej 7, Komárno
Telefón 035/2819420
Fax 035/7704421

Ing. Jana Némethová

vedúca odboru
Telefón 035/2819420
Fax 035/7704421

Platanova alej 7, 945 01 Komárno

Stránkové dni a stránkové hodiny platné od 1. 10. 2013

Úradné hodiny

DEŇ

stránkové hodiny

Pondelok

8.00-15.00

Utorok

8.00-15.00

Streda

8.00-17.00

Štvrtok

8.00-15.00

Piatok

8.00-14.00 

 

OZNAM

 

Dňa 27. 4. 2017 (štvrtok) v čase od 8:00 do 16:00  bude katastrálny odbor Okresného úradu Komárno z technických príčin

ZATVORENÝ

 z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny.

Podateľna bude podania preberať a registratúrne číslo im bude pridelené postupne po ukončení odstávky elektrickej energie.

Mgr. László Szendi -prednosta

 

2017.4.27-én (csütörtök) 8:00-tól 16:00-ig a Komáromi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya műszaki okok miatt

ZÁRVA TART

 (a villamosenergia-elosztás tervezett szüneteltetéséből kifolyólag).

 Az iktató a beadványokat átveszi. A beadványok nyilvántartási számmal pedig a villamosenergia-elosztás újraindítása után fokozatosan lesznek ellátva.

Mgr. Szendi László - elöljáró

Bankové spojenie ROEP (RTF, 46 kB)