Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Platanova alej 7, Komárno
Telefón 035/2819420
Fax 035/7704421

Ing. Jana Némethová

vedúca odboru
Telefón 035/2819420
Fax 035/7704421

Platanova alej 7, 945 01 Komárno

Stránkové dni a stránkové hodiny platné od 1. 10. 2013

Úradné hodiny

DEŇ

stránkové hodiny

Pondelok

8.00-15.00

Utorok

8.00-15.00

Streda

8.00-17.00

Štvrtok

8.00-15.00

Piatok

8.00-14.00 

 

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor Vám oznamuje, že dňom 31.12.2019 končí platnosť zberného podúčtu

IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 

NÁZOV ÚČTU: Ministerstvo vnútra SR - Poplatky katastra

Všetky prijaté platby po tomto termíne budú poplatníkovi vrátené. Z uvedeného dôvodu je možné uhrádzať správne poplatky nasledovnými formami:

cez eKolok zakúpený na kiosku (platobný terminál)

cez eKolok zakúpený na pošte

cez platobný predpis vystavený v module správnych poplatkov

cez mobilnú aplikáciu eKolok

cez webovú aplikáciu eKolok - Virtuálny kiosk (VK) (https://m.ekolky.gov.sk)

 

Zrušenie účtu eKolok - oznámenie (PDF, 114 kB)

Návrh na začatie katastrálneho konania - tlačivo (PDF, 324 kB)

Bankové spojenie ROEP (RTF, 46 kB)