Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2020, piatok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Terézie Vansovej 4, 934 03 Levice

Telefón 036/2819461

 

Zamestnanci:
Meno Funkcia Oddelenie

Tel.č.

Kancelária E-mail

Majoránová Beata JUDr.

Vedúca odboru

 

036/2819460

001 

beata.majoranova@skgeodesy.sk   Beata.Majoranova@minv.sk   ok.lv@minv.sk   sklvsk@skgeodesy.sk

Badová Jela Ing.

Odborný radca

OTDaPI

036/2819467

109 

Jela.Badova@skgeodesy.sk   Jela.Badova@minv.sk

Baloghová Ildikó JUDr.

Hlavný radca

OZPN

036/2819471

106

Ildiko.Baloghova@skgeodesy.sk   Ildiko.Baloghova@minv.sk

Benčatová Iveta, JUDr.

Hlavný radca

OZPN

036/2819462

3b

Iveta.Bencatova@skgeodesy.sk     Iveta.Bencatova@minv.sk

Bernáth Marek

Hlavný referent

OTDaPI

036/2819464

110 

Marek.Bernath@skgeodesy.sk   Marek.Bernath2@minv.sk

Bešinová Nikoleta 

Radca

OZPN

036/2819468

107

Nikoleta.Besinova@skgeodesy.sk  Nikoleta.Besinova@minv.sk

Bónová Katarína

Radca

OZPN

036/2819475

110 

Katarina.Bonova@skgeodesy.sk  Katarina.Bonova2@minv.sk

Čatlóšová Angelika Ing.

Vedúca oddelenia

OTDaPI

036/2819463

104 

angelika.catlosova@skgeodesy.sk  Angelika.Catlosova@minv.sk  sklvto@skgeodesy.sk sklvio@skgeodesy.sk  ok.tdpi.lv@minv.sk

Červenáková Jana

Radca

OZPN

036/2819474

3c 

Jana.Cervenakova@skgeodesy.sk  Jana.Crevenakova3@minv.sk

Doháňová Johanna

Radca

OZPN

036/2819474

3c 

Johanna.Dohanova@skgeodesy.sk  Johanna.Dohanova@minv.sk

Fašáneková Ivana Ing. Mgr.

Hlavný radca

OZPN

036/2819475

110

Ivana.Fasanekova@skgeodesy.sk  Ivana.Fasanekova@minv.sk

Gajdošík Milan

Radca

OZPN

036/2819470

102 

Milan.Gajdosik@skgeodesy.sk  Milan.Gajdosik@minv.sk

Knaperková Kraus Annamária Ing.

Radca

OZPN

036/2819464

110

Annamaria.Knaperkova@skgeodesy.sk   Annamaria.Knaperkova@minv.sk

Kopanica Igor Ing.

Odborný radca

OTDaPI

036/2819467

109

igor.kopanica@skgeodesy.sk  Igor.Kopanica@minv.sk

Kováč Peter

Hlavný referent

OTDaPI

036/2819474

3c

Peter.Kovac@skgeodesy.sk  Peter.Kovac6@minv.sk

Kúdelová Eliška

Hlavný referent

OTDaPI

036/2819472

2

Eliska.Kudelova@skgeodesy.sk  Eliska.Kudelova@minv.sk

Kupčová Gabriela

Radca

OZPN

036/2819461

2

Gabriela.Kupcova@skgeodesy.sk  Gabriela.Kupcova@minv.sk

Matušáková Zuzana

Radca

OTDaPI

036/2819473

3a

zuzana.matusakova@skgeodesy.sk  Zuzana.Matusakova@minv.sk  sklvgp@skgeodesy.sk

Mäsiar Marián Ing.

Administrátor

OTDaPI

036/2819467

109

Marian.Masiar@skgeodesy.sk  Marian.Masiar@minv.sk

Melaga Dalibor 

Radca 

OZPN

036/2819464 

110

Dalibor.Melaga@skgeodesy.sk Dalibor.Melaga@minv.sk

Mihálová Jaroslava Ing.

Hlavný radca

OTDaPI

036/2819462

3b 

jaroslava.mihalova@skgeodesy.sk  Jaroslava.Mihalova@minv.sk

Roštáš Miloš

Radca

OZPN

036/2819470

102

Milos.Rostas@skgeodesy.sk  Milos.Rostas@minv.sk

Schmidtová Monika

Radca

OTDaPI

036/2819473

3a

Monika.Schmidtova@skgeodesy.sk  Monika.Schmidtova@minv.sk

Stodolová Janka Ing.

Samostatný radca

OTDaPI

036/2819467

109

Jana.Stodolova@skgeodesy.sk  Jana.Stodolova@minv.sk

Suszterová Henrieta Bc.

Samostatný radca

OZPN

036/2819464

110 

Henrieta.Suszterova@skgeodesy.sk  Henrieta.Suszterova@minv.sk

Szabóová Marta

Radca

OTDaPI

036/2819464

110

Marta.Szabova@skgeodesy.sk  Marta.Szabova@minv.sk

Šimková Ľubica Ing.

Samostatný radca

OZPN

036/2819468

107

Lubica.Simkova@skgeodesy.sk  Lubica.Simkova@minv.sk

Školníková Claudia

Radca

OZPN

036/2819470

102

Claudia.Skolnikova@skgeodesy.sk  Claudia.Skolnikova@minv.sk

Šturcová Eliška

Radca

OZPN

036/2819469

105

Eliska.Sturcova@skgeodesy.sk  Eliska.Sturcova@minv.sk

Titurusová Eva JUDr.

Vedúca oddelenia

OZPN

036/2819466

103

Eva.Titurusova@skgeodesy.sk  Eva.Titurusova@minv.sk  sklvpo@skgeodesy.sk  ok.zpn.lv@minv.sk

Tóthová Katarína

Radca

OZPN

036/2819475

110

katarina.tothova@skgeodesy.sk  Katarina.Tothova@minv.sk

Zajacová Iveta Ing.

Odborný radca

OTDaPI

036/2819474

3c 

Iveta.Zajacova@skgeodesy.sk  Iveta.Zajacova@minv.sk

Zakhariásová Erika Ing.

Hlavný radca

OTDaPI

036/2819467

109

Erika.Zakhariasova@skgeodesy.sk  Erika.Zakhariasova@minv.sk

Zavillová Zora Ing.

Samostatný radca

OZPN

036/2819469

105

Zora.Zavillova@skgeodesy.sk  Zora.Zavillova@minv.sk

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií - OTDaPI

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam - OZPN