Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. august 2016, Piatok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Ing. Renáta Petrušková

vedúca odboru
Telefón 035/2819340

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Tatiana Hrušovská

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819342

Dana Výberčiová

Telefón 035/2819357

Bc. Valéria Otrubová

Telefón 035/2819352

Melinda Malá

Telefón 035/2819354

Ing. Mária Laszabová

Telefón 035/2819351

Ing. Diana Laczová

Telefón 035/2819346

Ing. Agneša Jankovská

Telefón 035/2819352

Ing. Darina Holotová

Telefón 035/2819345

Alica Hegedüšová

Telefón 035/2819350

Roman Diosi

Telefón 035/2819351

Juraj Bršel

Telefón 035/2819354

Michal Barát

Telefón 035/2819344

Beata Baloghová

Telefón 035/2819353

Alžbeta Balková

Telefón 035/2819352

Magdaléna Zacharová

Telefón 035/2819354

Ing. Božena Slatárovičová

Telefón 035/2819363

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Silvia Némethová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819343

Vladimír Zeleňák

Telefón 035/2819355

Ing. Darina Zacharová

Telefón 035/2819346

JUDr. Kristína Vasková

Telefón 035/2819348

Ing. Anna Šefčíková

Telefón 035/2819359

Gizela Szabová

Telefón 035/2819355

Mgr. Klaudia Položániová

Telefón 035/2819356

Agáta Polláková

Telefón 035/2819341

Mgr. Zlata Pifková

Telefón 035/2819361

Zuzana Pénzešová

Telefón 035/2819362

Ingrid Kukiová

Telefón 035/2819350

Ing. Klaudia Kovácsová

Telefón 035/2819347

Dagmar Ištenešová

Telefón 035/2819349

Oľga Henzelová

Telefón 035/2819363

Ing. Eva Grillingová

Telefón 035/2819357

Ing. Erika Gieciová

Telefón 035/2819348

Mgr. Eleonóra Gašparovská

Telefón 035/2819356

Andrea Bujáková

Telefón 035/2819362

Beata Blahovcová

Telefón 035/2819359

Eva Zórádová

Telefón 035/2819355