Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

JUDr. Kristína Vasková

vedúca odboru
Telefón 035/2819340

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Tatiana Hrušovská

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819342

Ing. Mária Laszabová

Telefón 035/2819351

Juraj Bršel

Telefón 035/2819360

Ing. Agneša Jankovská

Telefón 035/2819352

Roman Diósi

Telefón 035/2819359

Erik Czuczor

Telefón 035/2819344

Beata Baloghová

Telefón 035/2819353

Alžbeta Balková

Telefón 035/2819352

Magdaléna Zacharová

Telefón 035/2819354

Estera Hegedűsová

Telefón 035/2819357

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Silvia Némethová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819343

Vladimír Zeleňák

Telefón 035/2819355

Ing. Darina Zacharová

Telefón 035/2819346

Ing. Anna Šefčíková

Telefón 035/2819358

Gizela Szabová

Telefón 035/2819355

Mgr. Klaudia Položániová

Telefón 035/2819356

Agáta Polláková

Telefón 035/2819341

Zuzana Pénzešová

Telefón 035/2819362

Ing. Klaudia Kovácsová

Telefón 035/2819345

Dagmar Jakšová

Telefón 035/2819349

Oľga Henzelová

Telefón 035/2819363

Ingrid Kukiová

Telefón 035/2819350

Ing. Erika Gieciová

Telefón 035/2819364

Mgr. Eleonóra Gašparovská

Telefón 035/2819356

Beata Blahovcová

Telefón 035/2819358

Eva Zórádová

Telefón 035/2819349

Bc. Ľubica Bednáriková

Telefón 035/2819354

Ing. Klaudia Dobrovodská

Telefón 035/2819362

JUDr. Jana Malovičová

Telefón 035/2819345

Andrea Bujáková

Telefón 035/2819362

Ing. Marta Hesounová

Telefón 035/2819348

Bc. Valéria Jóbová

Telefón 035/2819352

Dana Výberčiová

Telefón 035/2819354

Ing. Martina Rosíková

Telefón 035/2819357

Alica Hegedüšová

Telefón 035/2819350

Mgr. Ján Mikušinec

Telefón 035/2819363