Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2018, Sobota
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Ing. Mgr. Zuzana Ondrušková

vedúca odboru
Telefón 035/2819340

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Tatiana Hrušovská

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819342

Dana Výberčiová

Telefón 035/2819353

Ing. Mária Laszabová

Telefón 035/2819351

Erika Bohošová

Telefón 035/2819357

Bc. Valéria Jóbová

Telefón 035/2819352

Ing. Diana Laczová

Telefón 035/2819346

Ing. Agneša Jankovská

Telefón 035/2819352

Alica Hegedüšová

Telefón 035/2819350

Roman Diósi

Telefón 035/2819359

Juraj Bršel

Telefón 035/2819360

Beata Baloghová

Telefón 035/2819353

Alžbeta Balková

Telefón 035/2819362

Magdaléna Zacharová

Telefón 035/2819354

Mgr. Ján Mikušinec

Telefón 035/2819363

Estera Hegedűsová

Telefón 035/2819357

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Silvia Némethová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819343

Vladimír Zeleňák

Telefón 035/2819355

Ing. Darina Zacharová

Telefón 035/2819346

JUDr. Kristína Vasková

Telefón 035/2819348

Ing. Anna Šefčíková

Telefón 035/2819358

Gizela Szabová

Telefón 035/2819355

Mgr. Klaudia Položániová

Telefón 035/2819356

Agáta Polláková

Telefón 035/2819341

Zuzana Pénzešová

Telefón 035/2819362

Ingrid Kukiová

Telefón 035/2819350

Ing. Klaudia Kovácsová

Telefón 035/2819345

Dagmar Ištenešová

Telefón 035/2819349

Oľga Henzelová

Telefón 035/2819363

Ing. Erika Gieciová

Telefón 035/2819364

Mgr. Eleonóra Gašparovská

Telefón 035/2819356

Beata Blahovcová

Telefón 035/2819358

Eva Zórádová

Telefón 035/2819349

Bc. Ľubica Bednáriková

Telefón 035/2819354

Mgr. Zlata Pifková

Telefón 035/2819361