Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Katastrálny odbor

JUDr. Barbora Grédiová

vedúca odboru
Telefón 0961 34 2080, +421 31 770 7656
Fax 0961 34 2009

Alena Vlčková

hlavný referent
Telefón 0961 34 2081
Fax 0961 34 2009

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovanie informácie

Ing. Mário Fugli

vedúci oddelenia
Telefón 0961 34 2082
Fax 0961 34 2009

Ing. Aladár Varga

odborný radca
Telefón 0961 34 2082
Fax 0961 34 2009

Ing. Renáta Vozárová

samostatný radca
Telefón 0961 34 5722
Fax 0961 34 2009

BSc. Gabriela Hontváriová

radca
Telefón 0961 34 2082
Fax 0961 34 2009

Beáta Lovásová

hlavný referent
Telefón 0961 34 5722
Fax 0961 34 2009

Ing. Richard Holloši

hlavný referent
Telefón 0961 34 2082
Fax 0961 34 2009

Eva Javorová Kürthiová

hlavný referent
Telefón 0961 34 5721
Fax 0961 34 2009

Marianna Laky Pataki

hlavný referent
Telefón 0961 34 2083
Fax 0961 34 2009

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Jaroslav Hraška

vedúci oddelenia
Telefón 0961 34 2084
Fax 0961 34 2009

Katarína Felixová

hlavný referent
Telefón 0961 34 5720
Fax 0961 34 2009

Oľga Halíková

hlavný referent
Telefón 0961 34 2085
Fax 0961 34 2009

Katarína Hindáková

hlavný referent
Telefón 0961 34 2085
Fax 0961 34 2009

Ing. Kristína Oláhová

hlavný referent
Telefón 0961 34 5720
Fax 0961 34 2009

Alžbeta Pákozdyová

hlavný referent
Telefón 0961 34 2089
Fax 0961 34 2009

Elena Vyslúžilová

hlavný referent
Telefón 0961 34 2085
Fax 0961 34 2009

Mgr. Jana Oravcová

hlavný referent
Telefón 0961 34 2090
Fax 0961 34 2009