Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2018, Pondelok
 

Katastrálny odbor

Vedúca odboru      
Ing. Ľudmila Kušíková    
Tel.č. : 044/2817640    
Email : ludmila.kusikova@skgeodesy.sk    
       
Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
       
vedúca oddelenia    
Ľubica Pilarčíková, Ing.     
Tel.č. : 044/2817642    
Email : lubica.pilarcikova@skgeodesy.sk    
       
       
poskytovanie informácíí pre klientov    
       
Ján Ondráš Štefan Naď
Tel.č. : 044/2817655 Tel.č. : 044/2817649
Email : jan.ondras@skgeodesy.sk Email : stefan.nad@skgeodesy.sk
       
Lenka Bílková, Ing. Martin Rúfus
Tel.č. : 044/2817654 Tel.č. : 044/2817643
Email : lenka.bilkova@skgeodesy.sk Email : martin.rufusa@skgeodesy.sk
       
Adriana Flimelová, Ing. Viera Petrášová
Tel.č. : 044/2817665 Tel.č. : 044/2817646
Email : adriana.flimelova@skgeodesy.sk Email : viera.petrasova@skgeodesy.sk
       
Katarína Gavláková, Ing. Zdena Palajová, Ing
Tel.č. : 044/2817650 Tel.č. : 044/2817658
Email : katarina.gavlakova@skgeodesy.sk Email : zdenka.palajova@skgeodesy.sk
       
Monika Hrnčiarová, Bc. Jakub Petráš Ing.
Tel.č. : 044/2817652 Tel.č. : 044/2817645
Email : monika.hrnciarova@skgeodesy.sk Email : jakub.petras@skgeodesy.sk
       
Ivana Chebeňová, Bc. Erika Szucsová Ing.
Tel.č. : 044/2817645 Tel.č. : 044/2812817652
Email : ivana.chebenova@skgeodesy.sk Email : erika.szucsova@skgeodesy.sk
       
  Andrea Valková Bc.
    Tel.č. :

044/2817652

    Email : andrea.valkovaa@skgeodesy.sk
       
       
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam    
       
vedúca oddelenia    
       
Jana Gajdošová, JUDr.    
Tel.č. : 044/2817641    
Email : jana.gajdosova@skgeodesy.sk    
       
       
podateľňa    
       
Zuzana Červeňová Viera Chalupcová
Tel.č. : 044/2817644 Tel.č. : 044/2817661
Email : zuzana.cervenova@skgeodesy.sk Email : viera.chalupcova@skgeodesy.sk
       
Katarína Húsková Slávka Kútniková
Tel.č. : 044/2817648 Tel.č. : 044/2817663
Email : katarina.huskova@skgeodesy.sk Email : slavka.kutnikova@skgeodesy.sk
       
Soňa Bibzová Soňa Macková, JUDr.
Tel.č. : 044/2817651 Tel.č. : 044/2817656
Email : sona.bibzova@skgeodesy.sk Email : sona.mackova@skgeodesy.sk
       
Jana Čujková Gabriela Mitrengová, JUDr.
Tel.č. :
044/2817651
Tel.č. : 044/2817657
Email : jana.cujkova@skgeodesy.sk
Email : gabriela.mitrengova@skgeodesy.sk
       
Jana Dvořáčková Ing. Danka Salanciová
Tel.č. : 044/2817660 Tel.č. : 044/2817664
Email : jana.dvorackova@skgeodesy.sk Email : danka.salanciovaa@skgeodesy.sk
       

Ivana Gejdošová, Bc.

Kvetoslava Svitačová
Tel.č. :

044/2817659

Tel.č. : 044/2817662
Email :

ivana.gejdosova@skgeodesy.sk

Email : kvetoslava.svitacova@skgeodesy.sk
       
Monika Ježová    

Tel.č. :

044/2817644

   

Email :

monika.jezova@skgeodesy.sk