Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2017, Štvrtok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Severná 15, 036 01 Martin
Telefón 2817680
Fax 043/4136670

 Meno                               Funkcia                                    Telefón            Č.kanc.     Email

JUDr.Tatiana Fábryová vedúca odboru 2 817 680 Fax:4136670            203 skmt@skgeodesy.sk  Tatiana.Fabryova@skgeodesy.sk
         

Oddelenie technické,dokumentácie a poskytovania informácií

       
         
Ing. Jana Fučelová vedúca oddelenia 2 817 683  110 jana.fucelova@skgeodesy.sk
Bc. Miriam Hnilicová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 700  204 miriam.hnilicova@skgeodesy.sk
Eva Horníková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 685  105 eva.hornikova@skgeodesy.sk
Bc. Helena Chorvátová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 701  111 helena.chorvatova@skgeodesy.sk
Oľga Kerdíková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 691  2 olga.kerdikova@skgeodesy.sk
Viera Kršková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 695  14 viera.krskova@skgeodesy.sk
Bc. Andrea Meriačová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 689  202 andrea.meriacova@skgeodesy.sk
Ing. Zuzana Michalková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 700  204 zuzana.michalkova@skgeodesy.sk
Ing. Jana Cisáriková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 703 205 jana.cisarikova@skgeodesy.sk
Bc. Jana Rošteková

odd.tech,dokument. a posk.informácií

2 817 691 2 jana.rostekova@skgeodesy.sk
Ing. Denisa Orsághová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 682  102 denisa.orsaghova@skgeodesy.sk
Mgr. Anna Poloncová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 682  102 anna.poloncova@skgeodesy.sk
Mgr.Katarína Atanasová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 696 6 katarina.atanasova@skgeodesy.sk
Bc. Jana Sklenková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 683  110 jana.sklenkova@skgeodesy.sk
Jana Sopková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 690  1 jana.sopkova@skgeodesy.sk
Ing. Tomáš Turanec odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 689  202 tomas.turanec@skgeodesy.sk
Gabriela Turčanová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 688  105 gabriela.turcanova@skgeodesy.sk
         
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam        
         

JUDr.Terézia Kotvanová

zstupovanie vedúcej oddelenia

2 817 694

115

terezia.kotvanova@skgeodesy.sk

Mgr. Alexandra Adamková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 698  104 alexandra.adamkova@skgeodesy.sk
Janka Borcovanová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 699  103 jana.borcovanova@skgeodesy.sk
Mgr. Martina Búliková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 692 117 martina.bulikova@skgeodesy.sk
Eva Fobelová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 699  103 eva.fobelova@skgeodesy.sk
Mgr. Natália Horváthová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 684  3 natalia.hlavata@skgeodesy.sk
Ing. Anna Laučeková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 693  106 anna.laucekova@skgeodesy.sk
Katarína Matiašková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 701  111 katarina.matiaskova@skgeodesy.sk
JUDr.A. Mlynarčíková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 686  118 a.mlynarcikova@skgeodesy.sk
Alžbeta Nezvalová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 698  104 alzbeta.nezvalova@skgeodesy.sk
Miriam Palečková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 693  106 miriam.paleckova@skgeodesy.sk
Drahomíra Pialová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 685  112 drahomira.pialova@skgeodesy.sk
Mgr. Iveta Štigelová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 687  114 iveta.stigelova@skgeodesy.sk
Zdenka Vanková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 684  3 zdenka.vankova@skgeodesy.sk
JUDr.Gabriela Kevická

odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam

2 817 681  113 gabriela.kevicka@skgeodesy.sk
 

 

     
Ing.Lucia Chmelíková

podateľňa

2 817 684  3 lucia.chmelikova@skgeodesy.sk

 

Náplň činnosti katastrálneho odboru (PDF, 36 kB)

Spoločné činnosti odborov OÚ (PDF, 16 kB)