Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2019, Sobota
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo

 

Ing. Jozef Chmeľ                                          Ing. Janka Bročková

vedúci odboru                                                 vedúca oddelenia technického, dokumentácie a
                                                                    poskytovania informácií 
+421 43 281 77 20                                         +421 43 281 77 22
jozef.chmel@skgeodesy.sk                            janka.brockova@skgeodesy.sk

 

Jozef Pisoň                                                    Ing. František Dzurek

vedúci oddelenia zápisov práv
k nehnuteľnostiam                                                
+421 43 281 77 21                                         +421 43 281 77 26
jozef.pison@skgeodesy.sk                             frantisek.dzurek@skgeodesy.sk

 

Ing. Eva Brišová                                           Ing. Oľga Galčíková

+421 43 281 77 22                                          +421 43 281 77 27
evka.brisova@skgeodesy.sk                           olga.galcikova@skgeodesy.sk

 

Ing. Margita Kinierová                                  Mária Gonšorová

+421 43 281 77 33                                          +421 43 281 77 33
margita.kinierova@skgeodesy.sk                   maria.gonsorova@skgeodesy.sk

 

Helena Kanderková                                       Zuzana Jadroňová

+421 43 281 77 35                                         +421 43 281 77 31 
helena.kanderkova@skgeodesy.sk                 zuzana.jadronova@skgeodesy.sk

 

Alena Poláková                                             JUDr., Mgr. Martina Feniková

+421 43 281 77 31                                          +421 43 281 77 31 
alena.polakova@skgeodesy.sk                       martina.fenikova@skgeodesy.sk

 

Mgr. Ján Marcoň                                            Bc. Katarína Fendeková

+421 43 281 77 30                                          +421 43 281 77 28 
jan.marcon@skgeodesy.sk                             katarina.fendekova@skgeodesy.sk

 

Ľudmila Kormanová                                      Terézia Kyselová

+421 43 281 77 25                                          +421 43 281 77 27 
ludmila.kormanova@skgeodesy.sk                 terezia.kyselova@skgeodesy.sk

 

Bc. Iveta Maťovčíková                                   Zdenka Pajdušáková

+421 43 281 77 28                                          +421 43 281 77 25 
iveta.matovcikova@skgeodesy.sk                   zdenka.pajdusakova@skgeodesy.sk

 

Bc. Eva Brišová                                               Mgr. Dáša Chylová

+421 43 281 77 24                                          +421 43 281 77 34 
eva.brisova@skgeodesy.sk                             dasa.chylova@skgeodesy.sk

 

Zuzana Kurčinová

+421 43 281 77 34
zuzana.kurcinova@skgeodesy.sk

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00