Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Katastrálny odbor

Náplň činnosti odboruInformácie odboru | Dokumenty na stiahnutie |

Sídlo výkonu  práce 

 Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

telefon 033/ 281 7021                                      

e-mail skpkrsk@skgeodesy.sk 

 

 Úradné hodiny

 Pondelok

 8:00 - 15:00

 Utorok

 8:00 - 15:00

 Streda

 8:00 - 17:00

 Štvrtok 

 8:00 - 15:00

 Piatok

 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Vedúca odboru  

JUDr. Ivana Šovčíková

vedúca odboru

telefon 033/ 281 70 21

e-mail ivana.sovcikova@skgeodesy.sk

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jana Tomašovičová

vedúca oddelenia

telefon 033/ 281 70 21

e-mail skpkto@skgeodesy.sk

e-mail jana.tomasovicova@skgeodesy.sk

                  

 

Ing. Iveta Jankovičová

telefon 033/ 281 70 21

e-mail iveta.jankovicova@skgeodesy.sk

 

 

Stanislava Hlavandová

telefon 033/ 281 70 21

e-mail stanka.hlavandova@skgeodesy.sk

 

Alena Černáková

telefon 033/ 281 70 21

e-mail alena.cernakova@skgeodesy.sk

 

 

Katarína Fedorová

telefon 033/ 281 70 21

e-mail katarina.federova@skgeodesy.sk

 

Jana Šimková

telefon 033/ 281 70 21

e-mail jana.simkova@skgeodesy.sk

 

 

Mgr. Miroslava Kozáková

telefon 033/ 281 70 21

e-mail miroslava.kozakova@skgeodesy.sk

 

Ing.Monika Vodová

telefon 033/ 281 70 21

e-mail monika.vodova@skgeodesy.sk

   

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Kvetoslava Holická

vedúca oddelenia

telefon 033/ 281 70 21

e-mail skpkpo@skgeodesy.sk

e-mail kvetoslava.holicka@skgeodesy.sk

                 

 

Bc. Mária Kalmanová

sekretariát odboru

telefon 033/ 281 70 21

e-mail skpk@skgeodesy.sk

e-mail maria.kalmanova@skgeodesy.sk

   

 

Daniela Modráková

Registratúra -podateľňa

telefon 033/ 281 70 21

e-mail daniela.modrakova@skgeodesy.sk

 

 

Lucia Lujza Paulíková

Registratúra - podateľňa

telefon 033/ 281 70 21

e-mail lucia.paulikova@skgeodesy.sk

 

Ing. Iveta Danišovičová

telefon 033/ 281 70 21

e-mail iveta.danisovicova@skgeodesy.sk

 

 

Mgr. Dana Kudrnáčová

telefon 033/ 281 70 21

e-mail dana.kudrnacova@skgeodesy.sk

 

Ing. Mária Jurinová

telefon 033/ 281 70 21

e-mail maria.jurinova@skgeodesy.sk

 

 

Kamila Poláková

telefon 033/ 281 70 21

e-mail kamila.polakova@skgeodesy.sk

 

Mgr. Kristína Košťálová

telefon 033/ 281 70 21

e-mail kristina.kostalova@skgeodesy.sk