Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2018, Sobota
 

Katastrálny odbor

Katastrálny odbor

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/2817760, 0961465710

Kontakty
Meno Funkcia Telefón Č.kanc.  E-mail 
         
         
Mgr.Mariana Ballová vedúca oddelenia 2 817 761  ,  0961465712 307 mariana.ballova@skgeodesy.sk
Viera Ursínyová odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 764  ,  0961465713 310 viera.ursinyova@skgeodesy.sk
Ing.Katarína Móricová Krupcová

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam

2 817 764  ,  0961465713

310

katarina.moricova@skgeodesy.sk
Ing.Miriam Bulejčíková

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam

2 817 765  ,  0961465721 

09 (KC)

miriam.bulejcikova@skgeodesy.sk
         
Bc.Martina Vavrová vedúca oddelenia 2 817 762  ,  0961465711 305 martina.vavrova@skgeodesy.sk
Ing.Zdenka Cinková

odd.tech, dokument. a posk.informácií

2 817 767 ,   0961465715 318 zdenka.cinkova@skgeodesy.sk
Bc.Peter Haľama odd.tech, dokument. a posk.informácií 2 817 769  ,  0961465714 317 peter.halama@skgeodesy.sk
Ing. Michaela Krchňavá odd.tech, dokument. a posk.informácií 2 817 763 304 michaela.krchnava@skgeodesy.sk
Adriana Petrovičová

odd.tech, dokument. a posk.informácií

2 817 763 304 adriana.petrovicova@skgeodesy.sk
Ing. Lenka Marčeková

odd.tech, dokument. a posk.informácií

2 817 767  ,  0961465715

317 lenka.marcekova@skgeodesy.sk