Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. august 2019, sobota
 

Katastrálny odbor

Katastrálny odbor

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/2817760, 0961465710

Meno Funkcia Telefón Č.kanc.  E-mail 
         
Ing.Lenka Marčeková poverená vedúca odboru katastra 2 817 769  ,  0961465714, 0918590450 317 lenka.marcekova@skgeodesy.sk
Viera Ursínyová odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 764  ,  0961465713 310 viera.ursinyova@skgeodesy.sk
Ing.Katarína Móricová Krupcová

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam

2 817 764  ,  0961465713

310

katarina.moricova@skgeodesy.sk
Ing.Miriam Bulejčíková

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam

2 817 765  ,  0961465721 

09 (KC)

miriam.bulejcikova@skgeodesy.sk
Ing.Beata Gáborová

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam

2 817 465 ,  0961465721 

09 (KC)

beata.gaborova@skgeodesy.sk
         
Bc.Martina Vavrová vedúca oddelenia 2 817 762  ,  0961465711 305 martina.vavrova@skgeodesy.sk
Ing.Zdenka Cinková

odd.tech, dokument. a posk.informácií

2 817 767 ,   0961465715 318 zdenka.cinkova@skgeodesy.sk
Ing.Peter Haľama odd.tech, dokument. a posk.informácií 2 817 763  304 peter.halama@skgeodesy.sk
Ing. Michaela Krchňavá odd.tech, dokument. a posk.informácií 2 817 763 304 michaela.krchnava@skgeodesy.sk
Michaela Hullová

odd.tech, dokument. a posk.informácií

2 817 767  ,  0961465715 

318

michaela.hullova@skgeodesy.sk

Rozhodnutie o povolení vlastníckeho práva sp. zn. V 582/2019 (PDF, 607 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-524/2019 (PDF, 448 kB)