Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec
Telefón +4212 2081 6961
Fax +4212 4592 6160

Ing. Magdaléna Sukopová

Vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií, poverená vedením katastrálneho odboru
Telefón 02/20816961

Michaela Kročková

Telefón 02/20816961

Jana Petrášová

Telefón 02/20816961

Mgr. Barbora Kuniková

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 02/20816961

Anna Kolembusová

Telefón 02/20816961

Malvína Andorová

Telefón 02/20816961

Ing. Jana Markusová

Telefón 02/20816961

Mária Lahvičková

Telefón 02/20816961

Anna Halušková

Telefón 02/20816961

Ing. Petra Henčelová

Telefón 02/20816961

Jana Horváthová

Telefón 02/20816961

Ing. Ľudmila Fodorová

Telefón 02/20816961

Ing. Andrea Krizsanová

Telefón 02/20816961

Ing. Helena Vargová

Telefón 02/20816961

Ing. Michaela Fialová

Telefón 02/20816961

Ing. Tibor Oros

Telefón 02/20816961

Pavol Hoffer

Telefón 02/20816961

Tomáš Uhlár

Telefón 02/20816961

Tomáš Fülöpp

Telefón 02/20816961

Helena Kurčinová

Telefón 02/20816961

Bc. Darina Jerglová

Telefón 02/20816961, 81

Ružena Horváthová

Telefón 02/20816961

Mgr. Zuzana Bojanovská

Telefón 02/20816961

Marcela Chovancová

Telefón 02/20816961,6970

Mgr. Jozef Chríbik

Telefón 02/20816961

Mgr. Katarína Mazáčková

Telefón 02/20816961

Iveta Puttnárová

Telefón 02/20816961

Ing. Andrea Guldánová

Telefón 02/20816961

Mgr. Lucia Megová Kválová

Telefón 02/20816961

Mgr. Mariana Šeriková

Telefón 02/20816961

Dominika Polakovičová

Telefón 02/20816961