Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2020, piatok
 

Katastrálny odbor

Vedúca odboru

Gallová Anna, Ing.

vedúca odboru
Telefón 045-28 19 740; 045-55 72 320

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Solaničová Inna, Mgr.

vedúca oddelenia
Telefón 045-28 19 743

Melicherčíková Mariana

listové zásielky
Telefón 045-28 19 745

Krnáčová Alena

registratúra
Telefón 045-28 19 743; 045-55 72 321

Remeselníková Mária

registratúra
Telefón 045-28 19 747; 045-55 72 321

Ostrihoňová Viera

zápis listín
Telefón 045-28 19 750

Babicova Ľubica

zápis listín
Telefón 045-28 19 749

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Paučová Mária, Ing.

vedúca oddelenia
Telefón 045-28 19 742; 045-55 72 322

Kamenská Lujza, Mgr.

poskytovanie informácií subjektom vykonávajúcim geodetické a kartografické práce
Telefón 045-28 19 748

Krnáčová Janka

stránky
Telefón 045-28 19 745

Jambrichová Žaneta, Bc.

vektorové KM
Telefón 045-28 19 746

Kučerová Anna, Ing.

ROEP
Telefón 045-28 19 746

Válovčanová Mária

stránky
Telefón 045-28 19 744

Orságová Paulína

technické činnosti