Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Katastrálny odbor

Vedúca odboru

Gallová Anna, Ing.

vedúca odboru
Telefón 045-28 19 740; 045-55 72 320

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Solaničová Inna, Mgr.

vedúca oddelenia
Telefón 045-28 19 743

Melicherčíková Mariana

registratúra, zápis listín
Telefón 045-28 19 745

Krnáčová Alena

registratúra
Telefón 045-28 19 741; 045-55 72 321

Válovčanová Mária

registratúra
Telefón 045-28 19 747; 045-55 72 321

Ostrihoňová Viera

zápis listín
Telefón 045-28 19 750

Babicova Ľubica

zápis listín
Telefón 045-28 19 749

Kamenská Lujza, Mgr.

vkladár
Telefón 045-2819748

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Paučová Mária, Ing.

vedúca oddelenia
Telefón 045-28 19 742; 045-55 72 322

Krnáčová Janka

stránky
Telefón 045-28 19 751

Jambrichová Žaneta, Bc.

vektorové KM
Telefón 045-28 19 744

Telefón 045-28 19 744