Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Katastrálny odbor

Korešpondenčná adresa odboru

Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor
P.O.BOX 36
066 03 Humenné 3

Sídlo výkonu práce

Štefánikova 18, Humenné
Telefón 057/2818625
Fax 057/7754281
 

 

JUDr. Alena Vysočanská

vedúca odboru
Telefón 057/2818622
Fax 057/7754281

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Miroslav Ferko

vedúci oddelenia
Telefón 057/2818623

Ing. Beáta Schwartzová

odborný radca
Telefón 057/2818627

Ing. Silvia Matiasová

samostatný radca
Telefón 057/2818632

Ing. Renáta Bilecová

hlavný radca
Telefón 057/2818631

Peter Adamec

hlavný referent
Telefón 057/2818620

Michal Džupinka

hlavný referent
Telefón 057/2818620

Mgr. Ivana Bešáková

radca
Telefón 057/2818620

Oddelenie práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Anton Hlavatý

vedúci oddelenia
Telefón 057/2818624

Jarmila Jackovičová

radca
Telefón 057/2818629

Iveta Žolnová

radca
Telefón 057/2818634

Beáta Madejová

radca
Telefón 057/2818633

Eva Kostolníková

radca
Telefón 057/2818633

Daniela Bodnárová

radca
Telefón 057/2818634

Mgr. Mária Nazadová

hlavný radca
Telefón 057/2818628

Damiána Švandrlíková

radca
Telefón 057/2818625

Beáta Adamcová

radca
Telefón 057/2818636

Beáta Balážová

radca
Telefón 057/2818636