Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Baštová 16/A, Kežmarok
Telefón 052/2818642
Fax 052/4524994

JUDr. Oľga Kantorková

vedúca odboru
Telefón 052/2818642

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Iveta Kapolková

vedúci oddelenia
Telefón 052/2818643

Štefan Derma

hlavný referent
Telefón 052/2818650

Ján Gáll

hlavný referent
Telefón 052/2818646

Ing. Gabriela Javorská

samostatný radca
Telefón 052/2818652

Ing. Mária Buricová

odborný radca
Telefón 052/2818654

Janka Kubová

hlavný referent
Telefón 052/2818653

Anna Mačugová

hlavný referent
Telefón 052/2818648

Jaroslav Majerčák

hlavný referent
Telefón 052/2818640

Bc. Stanislav Novajovský

odborný radca
Telefón 052/2818647

Bc. Jana Tuláková

hlavný referent
Telefón 052/2818642

Mária Bialončíková

hlavný refrent
Telefón 052/2818648

Sidlo výkonu práce

Baštova 16/A Kežmarok
Telefón 052/2818641
Fax 052/4524994

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Lenka Krasuľová

odborný radca
Telefón 052/2818656

Bc. Eva Čarnogurská

hlavný referent
Telefón 052/2818645

Marcela Fuksová

hlavný referent
Telefón 052/2818652

Bc. Janka Hovančáková

hlavný referent
Telefón 052/2816555

Renáta Chripková

hlavný referent
Telefón 052/2818645

Mgr. Eva Lunterová

hlavný referent
Telefón 052/2818645

Mária Jankurová

hlavný referent
Telefón 052/2818653

Magdaléna Niećová

hlavný referent
Telefón 052/2818641

Tomáš Kovalčík

hlavný referent
Telefón 052/2818651

Mgr. Andrea Suchanovská

odborný radca
Telefón 052/2818644

Úradné hodiny

P, U, Š: 08,00 - 15,00
S:         08,00 - 17,00
Pi:         08,00 - 14,00