Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2818795
Fax 055/7725019

Zamestnanci

Ing. Viera Spišiaková

vedúca odboru
Telefón 052/281 87 02
Fax 052/772 50 19

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Luboš Leskovjanský

vedúci oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 052/281 87 03

Ing. Zdenka Drozdová

hlavný radca
Telefón 052/281 87 16

Ing. Milan Kužiel

hlavný radca
Telefón 052/281 87 04

Ing. Beáta Semanská

hlavný radca
Telefón 052/281 87 07

Lenka Steinerová

hlavný referent
Telefón 052/290 20 36

Ing. Anna Zagorová

hlavný radca
Telefón 052/281 87 17

Ing. Ivana Hurčalová

hlavný radca
Telefón 052/281 87 13

Mgr. Dana Dučáková

hlavný referent
Telefón 052/281 87 06

Ing. Eva Uliková

samostatný radca
Telefón 052/281 87 01

Dana Kloudová

radca
Telefón 052/281 87 10
 

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Bibiána Brugošová

vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 052/281 87 97

Mária Haverová

radca
Telefón 052/281 87 11

Jana Hyblerová

radca
Telefón 052/281 87 09

Mgr. Martin Lučan

hlavný radca
Telefón 052/281 87 18

Zuzana Kosková

radca
Telefón 052/281 87 12

Monika Krajňáková

radca
Telefón 052/290 20 32

Ing. Terézia Leskovjanská

samostatný radca
Telefón 052/281 87 10

Daniela Paráková

radca
Telefón 052/281 87 05

Ivana Petruľová

radca
Telefón 052/281 87 05

Eva Švirlochová

radca
Telefón 052/281 87 95

Renáta Zadžorová

radca
Telefón 052/281 87 09

Vladimír Gavalier

radca
Telefón 052/281 87 08

Ing. Michaela Kušionová

samostatný radca
Telefón 052/281 87 96

Bc. Alica Matúšová

samostatný radca
Telefón 052/281 87 96

Ing. Marcela Šlesariková

samostatný radca
Telefón 052/281 87 01

Ing. Dagmar Valkovičová

samostatný radca
Telefón 052/281 87 14

 

                       Úradné hodiny
 Pondelok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Utorok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Streda  od 8:00 hod.  do 17:00 hod.
 Štvrtok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Piatok  od 8:00 hod.  do 14:00 hod.