Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Kalinčiakova 878, Vranov nad Topľou
Telefón 057/2818871
Fax 057/4464904

 

Úradné hodiny

Pondelok:

8:00 - 15:00

Utorok:

8:00 - 15:00

Streda:

8:00 - 17:00

Štvrtok:

8:00 - 15:00

Piatok:

8:00 - 14:00

 

JUDr. Alena Maščuchová

vedúca odboru
Telefón 057/2818871

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Lenka Veľková

vedúca oddelenia

Ing. Štefan Vida

odborný radca

Mária Breznická

hlavný referent

Agáta Šimková

hlavný referent

Ing. Alexandra Lehetová

samostatný radca

Erika Pavelicová

hlavný referent

Mária Vargová

hlavný referent

Iveta Nemčíková

hlavný referent

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Viera Rošková

vedúca oddelenia

JUDr. Martin Zeleňák

odborný radca

Marta Gregusová

hlavný referent

Adriana Ilčišinová

hlavný referent

Iveta Olexová

hlavný referent

Veronika Urbanová

hlavný referent

Mgr. Ivana Košičanová

hlavný referent
Telefón 057/2818871

Alena Mihalisková

hlavný referent

Jana Hlavatá

hlavný referent

Oľga Husivargová

hlavný referent