Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce - klientské centrum

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Telefón 057/3215707, 057/3215708 - poskytovanie informácií

Telefón 057/3215709, 057/3215710 - registratúra katastrálnych podaní

 

JUDr. Alena Maščuchová

vedúca odboru

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Lenka Veľková

vedúca oddelenia
Telefón 057/2818863

Ing. Štefan Vida

odborný radca
Telefón 057/2818867

Mária Breznická

radca
Telefón 057/2818870

Agáta Šimková

hlavný referent
Telefón 057/3215708

Ing. Alexandra Lehetová

samostatný radca
Telefón 057/2818868

Erika Pavelicová

hlavný referent
Telefón 057/2818868

Mária Vargová

radca
Telefón 057/2818870

Iveta Nemčíková

hlavný referent
Telefón 057/3215707

Ing. Ľubomír Perejda

hlavný radca
Telefón 057/3215711

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Martin Zeleňák

vedúci oddelenia
Telefón 057/2818864

JUDr. Viera Rošková

hlavný radca
Telefón 057/2818865

Marta Gregusová

radca
Telefón 057/2818861

Adriana Ilčišinová

radca
Telefón 057/2818860

Iveta Olexová

radca
Telefón 057/2818860

Veronika Urbanová

radca
Telefón 057/2818875

Mgr. Ivana Košičanová

samostatný radca
Telefón 057/3215709

Alena Mihalisková

radca
Telefón 057/2818875

Jana Hlavatá

radca
Telefón 057/3215710

Ing. Marián Kotuľák

samostatný radca
Telefón 057/2818872

Bc. Martin Vasko

samostatný radca
Telefón 057/2818866