Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Katastrálny odbor

  

Ing. Mgr. Ján Kormucik

vedúci odboru
Telefón 057/2818782
Fax 057/7621246


     Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jana Zubaľová

vedúca oddelenia
Telefón 057/2818783
Fax 057/7621246

Ing. Elena Harmaňošová

odborný radca
Fax 057/7621246

Beáta Tatičová

radca
Fax 057/7621246


     Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Mgr. Edita Holotová

vedúca oddelenia
Telefón 057/2818784
Fax 057/7621246

Margaréta Šimonová

radca
Telefón 057/3100416

Gabriela Hurayová

hlavný referent
Fax 057/7621246

Emília Gerbocová

radca
Fax 057/7621246

Mgr. Nadežda Bubancová

hlavný radca
Fax 057/7621246

Jana Kotusová

radca
Fax 057/7621246

Ing. Marcela Regecová

radca
Fax 057/7621246

Mgr. Iveta Karaščáková

samostatný radca
Fax 057/7621246

Mgr. Jaroslava Stanková

radca
Telefón 057/3100416