Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Informácie katastrálneho odboru

Katastrálny odbor

Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Telefón 051/2818505
Fax 051/7711573

JUDr. Daniel Švirk, vedúci odboru

Telefón 051/2818500
Fax 051/7711573

Oddelenie registratúry

JUDr. Karin Holvayová, vedúca oddelenia

Telefón 051/2818560
Fax 051/7711573


Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Mária Vožníková, vedúca oddelenia

Telefón 051/2818724
Fax 051/7711573

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Viera Repáňová, vedúca oddelenia

Telefón 051/2818723
Fax 051/7711573

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Ing. Richard Daňko, vedúci referátu

Telefón 051/2818722

 Technicko - informačný referát

Ing. Andrej Tarasovič, vedúci referátu

Telefón 051/2818733

Poskytovanie informácií pre fyz. a práv. osoby vykonávajúce geodet. a kartograf. činnosti

Telefón 051/2818743