Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Kazašská republika

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazachstanskej republiky o vzájomných bezvízových cestách držiteľov diplomatických alebo služobných pasov (Bratislava, 18. marca 1998) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 202/1998 
  - nadobudnutie platnosti: 17. apríla 1998
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kazašskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi a iným druhom trestnej činnosti (Bratislava, 21. novembra 2007) 
  -uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 222/2008
  - nadobudnutie platnosti: 1. júna 2008
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vojnových hroboch (Astana, 30. marca 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 215/2011
  - nadobudnutie platnosti: 6. júla 2011