Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Akčný plán okresu Medzilaborce

 Aktuálne

Žiadosť o regionálny príspevok  - VZOR (DOCX, 134 kB)

Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.2 (PDF, 2 MB)

 

 

1.  Zákon č. 336/2015 (PDF, 216 kB)

2.  Zákon č. 539/2008 (PDF, 239 kB)

3.  Štatút výboru NRO ML (PDF, 246 kB)

4.  Menný zoznam členov výboru NRO ML (PDF, 34 kB)

5.  Zápisnice zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 26-06-2018 (PDF, 819 kB)

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-08-2018 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-09-2018 (PDF, 983 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 28-09-2018 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-3-2019 (PDF, 820 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 24-04-2019 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 23-09-2019 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce  (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 25-06-2020 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 20-08-2020 (PDF, 888 kB)  

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce  7-09-2020   (PDF, 464 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 16-09-2020  (PDF, 1 MB)

6.   Zápisnice o hlasovaní „per rolam" k vydaniu stanoviska Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce

      - Zápisnica z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam (PDF, 1 MB)

 

      Výzvy: 

7.   Výzva 01-2018 - ukončená (PDF, 294 kB)

8.   Žiadosť o poskytnutie regionalného príspevku - vzor (DOCX, 77 kB)

9.   Akčný plán NRO ML (PDF, 2 MB)

10.  Register doručených žiadosti k  výzve 01-OÚ ML-2018 (PDF, 198 kB)

11.  Dodatok č.1 k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 793 kB)

12.  Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.1 (PDF, 2 MB)

13.  Výzva 02 - 2019 - ukončená (PDF, 592 kB)

14.  Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č.1 ( schéma de minimis ) (PDF, 760 kB)

15.  Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 725 kB)

16.  Register doručených žiadosti k výzve 02 - OÚ ML - 2019 (PDF, 423 kB)

17.  Výzva 03 - 2019 ukončená (PDF, 588 kB)

18.  Schéma minimálnej pomoci na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby ( schéma pomoci de minimis ) (PDF, 1 MB)

19.  Register doručených žiadosti k výzve 03 - OÚ ML - 2019  (PDF, 444 kB)

20.  Dodatok č.2_k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 1 MB)

21.  Výzva 04/2020 - ukončená  (PDF, 588 kB)

22.  Register doručených žiadosti k Výzve 04 - OÚ - 2020 (PDF, 419 kB)

23.  Výzva 05/2020 - ukončená (PDF, 907 kB)

     - Príloha č. 1 vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 146 kB)

24.  Register doručených žiadosti k Výzve 05 - OÚ - 2020  (PDF, 394 kB)

25.  Výzva 06/ OÚ -ML / 2020 - ukončená (PDF, 995 kB)

26.  Register doručených žiadosti k Výzve 06 - OÚ - 2020 (PDF, 423 kB)

27.  Výzva 07/ OÚ - ML / 2020 - ukončená (PDF, 1 MB)

28.  Register doručených žiadosti k Výzve 05 - OÚ - 2020 (XLSX, 16 kB)