Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Klientske centrá Šahy a Želiezovce

Klientske centrá pozostávajú z dvoch kancelárií, kde sa dajú vybaviť:

-   agendy OR PZ Levice:

 • odbor poriadkovej polície, oddelenia dokladov
  • pasy, občianske preukazy a vodičské preukazy – príjem žiadostí a vydávanie dokladov

 -   agendy Okresného úradu Levice:

 • na úseku živnostenského podnikania
 • poradenstvo v rámci elektronického kontraktačného systému (EKS)
 • podateľňa úradu pre:
  • pozemkový a lesný odbor,
  • odbor starostlivosti o životné prostredie,
  • katastrálny odbor,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Od 20. mája 2020 sa upravujú úradné hodiny:

Úradné hodiny Klientskeho centra Šahy:

DEŇ ÚRADNÉ HODINY
Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok  8:00 - 14:00, obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30
Piatok  

Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
ľavé krídlo budovy MsÚ Šahy, prízemie, kancelária číslo 9

Telefón 036/7787 436  
E-mail kcsahy.lv@minv.sk

 

Úradné hodiny Klientskeho centra Želiezovce:

DEŇ ÚRADNÉ HODINY
Pondelok

 

Utorok

 8:00 - 14:00, obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

Streda

 

Štvrtok  
Piatok  

SNP 2, 937 01 Želiezovce
budova MsÚ Želiezovce, prízemie, kancelária číslo 9

Telefón 036/7787 438  
E-mail kczeliezovce.lv@minv.sk