Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Klientske centrum kontakty

Klientske centrum Okresný úrad Trenčín - Kontakty

supervízor

Telefón 032/7411 550

Podateľňa

Telefón 032/7411 551

Mgr. Martina Heglasová

Organizačný odbor - správa registratúry
Telefón 032/7411 552

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Telefón 032/7411 554

Odbor ochrany životného prostredia

Telefón 032/7411 557

Odbor ochrany životného prostredia

Telefón 032/7411 558

odbor živnostenského podnikania

Telefón 032/7411 560

odbor živnostenského podnikania

Telefón 032/7411 561

odbor živnostenského podnikania

Telefón 032/7411 562

Odbor pozemkového a lesného hospodárstva

Telefón 032/7411 565

Odbor pozemkového a lesného hospodárstva

Telefón 032/7411 566

Katastrálny odbor

Telefón 032/7411 570

Katastrálny odbor

Telefón 032/7411 571

Katastrálny odbor

Telefón 032/7411 572

Katastrálny odbor

Telefón 032/7411 573

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Telefón 032/7411 578

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Telefón 032/7411 579