Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Komisia OSN pre prevenciu a trestnú justíciu

EUCPN  |  Komisia OSN pre prevenciu a trestnú justíciu  |  Výbor OSN pre práva dieťaťa

OSN je najdôležitejšou globálnou medzinárodnou organizáciou, ktorá je jedinečným fórom pre výmenu názorov 192 členských krajín a dosiahnutie dohody o postupe medzinárodného spoločenstva v agende odzbrojenia, medzinárodnej bezpečnosti, ľudských práv, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja. Organizácia Spojených národov bola založená 26. júna 1945 v San Franciscu na základe prijatia charty OSN 50 štátmi, vrátane vtedajšieho Československa. Cieľom OSN je zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a zaistenie medzinárodnej spolupráce.

Členstvo OSN je založené na princípe suverenity a rovnosti, pričom štáty majú svoje zastúpenie - stále misie v hlavnom sídle OSN v New Yorku, ako aj v Ženeve, vo Viedni či v Nairobi. Každý členský štát má svojho zástupcu na Valnom zhromaždení a disponuje jedným platným hlasom. Výkonným orgánom je Rada bezpečnosti OSN, ktorá je zodpovedná za udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a ktorej rezolúcie sú záväzné.

V rámci Úradu pre drogy a kriminalitu, ktorý funguje pri Ekonomickej a sociálnej rade (ECOSOC), pracuje Komisia OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu  (CCPCJ – Comission for Crime Prevention and Criminal Justice) a zástupcovia MV SR sa podľa zamerania na rôzne témy (obchodovanie s ľuďmi, migračná a azylová politika, násilie na ženách, počítačová kriminalita, korupcia, organizovaný zločin) zúčastňujú jednotlivých jej zasadnutí. Každých päť rokov sa koná svetový kongres o prevencii kriminality, pričom naposledy sa uskutočnil v máje 2010 v San Salvatore.

Viac na www.un.org.