Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2018, Štvrtok
 

Komunikačná stratégia

Úlohou komunikačnej stratégie pre operačný program Efektívna verejná správa je nastaviť proces poskytovania informácií o možnostiach čerpania nenávratného finančného príspevku pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov.

Tiež  má zvyšovať povedomie verejnosti o pomoci Európskej únie a informovať o  výsledkoch a dopadoch OP EVS spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu so zámerom čo najširšieho mediálneho pokrytia, s použitím rôznych foriem komunikácie na národnej a regionálnej úrovni.