Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Zamestnanci

Okresný úrad Zlaté Moravce

Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5700
Fax 037/64 21 141

Prednostka: JUDr. Hana Kováčiková

Telefón 037/733 60 32

 Organizačný odbor                                                                                               

Ing. Angelika Chrenová

správca registratúry
Telefón 0918 837 518, 037/733 60 32

Júlia Határová

supervízor
Telefón 0961 36 5700

 Odbor krízového riadenia                                                                                     

Ing. Michaela Bučková

vedúca odboru
Telefón +421 (37) 7 336 034, +421 911 277 381
Fax +421 (37) 6 421 141

Mgr. Igor Marhevský, PhD.

Telefón +421 (37) 7 336 034

 Odbor starostlivosti o životné prostredie                                                             

Ing. Mária Sýkorová

vedúca odboru
Telefón 037/642 11 06

Ing. Mária Švecová

ochrana ovzdušia
Telefón 037/642 11 06

Ing. Adriana Valušková

odpadové hospodárstvo
Telefón 037/642 11 06

Ing. Zuzana Pekárová

štátna vodná správa
Telefón 037/642 11 06

Ing. Darina Komárová

štátna vodná správa
Telefón 037/642 11 06

Mgr. Ján Klein, PhD.

ochrana prírody a krajiny
Telefón 037/642 11 06

 Katastrálny odbor                                                                                                  

Mgr. Eva Rajtárová

vedúca odboru
Telefón 037/281 95 30
Fax 037/64 21 141

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Peter Čúzy

vedúci oddelenia
Telefón 037/281 95 32

Ing. Erika Drienovská

Telefón 037/281 95 35

Mgr. Alena Nagyová

Telefón 037/281 95 42

Ing. Tomáš Rosina

Telefón 037/281 95 41

Janka Šabíková

Telefón 037/281 95 40

Alena Snitková

Telefón 037/281 95 42

Miroslav Búry

Telefón 037/281 95 41

Darina Kramárová

Telefón 037/281 95 38

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam a registratúry

Mgr. Michal Bugár

vedúci oddelenia
Telefón 037/281 95 34

Mgr. Mária Ščibrániová

Telefón 037/281 95 33

Mgr. Barbora Prochovníková

Telefón 037/281 95 36

Monika Tižňovská

Telefón 037/281 95 36

Žaneta Čúzyová

Telefón 037/281 95 36

Slávka Šarinová

Telefón 037/281 95 38

Anna Gregorová

Telefón 037/281 95 38

Zuzana Horniaková

Telefón 037/281 95 31