Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 

Kontakty

Prednosta

Prednosta: Mgr. Stanislav Kozina

Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/281 7170

Odbor organizačný

Sídlo výkonu práce

Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/ 281 7171

Zuzana Garbierová

Telefón 041/281 7171

Odbor krízového riadenia

Sídlo výkonu práce

Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón 0918 842 677, 041/763 11 70, 281 71 78

Mgr. Peter Chovaňák

vedúci odboru
Telefón 0918 842 677, 041/763 11 70, 281 71 78

Ing. Marián Osika

odborný radca
Telefón 0918 842 677, 041/763 11 70, 281 71 77

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/ 281 7172

Mgr. Ivana Čopková, vedúca odboru

Telefón 041/ 281 7172

Ing. Ľubica Marčáková

Telefón 041/ 281 7173

Ing. Miriama Urbaníková

Telefón 041/ 281 7174

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/281 7620

Ing. Ladislav Ľorko, vedúci odboru

Telefón 041/281 7620

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Denisa Hudecová, vedúca oddelenia

Telefón 041/281 7621

Janka Čičalová

Telefón 041/2817 626

Mgr. Mária Murčíková

Telefón 041/2817 624

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Andrej Žabka, vedúci oddelenia

Telefón 041/2817 622

Ľubica Beláčková

Telefón 041/281 7631

Bc. Peter Janáčik

Telefón 041/281 7629

Bc. Magdaléna Ľorková

Telefón 041/281 7627

Bc. Lýdia Urbanová

Telefón 041/281 7627

Ing. Lenka Urbaníková

Telefón 041/281 7631

Klientske centrum

Podateľňa

Bc Lucia Šamajová

Telefón 041/281 7175

Katastrálny odbor

Ing. Daniela Kopičárová

Telefón 041/281 7286

Mária Ščambová

Telefón 041/281 7286

Bc. Iveta Lenártová

Telefón 041/281 7623

Pracovisko Okresného úradu Žilina, odbor živnostenského podnikania 

Ing. Zdenka Prieložná

Telefón 041/281 7176

Pozemkový a lesný odbor

Pozemkový a lesný odbor

Telefón 041/271 7289

Oddelenie dokladov

Mgr. Iveta Žuborová

Telefón 041/281 7287

Mgr. Dana Ozaniaková

Telefón 041/281 7288